Kädenheilautukset ovat myötäliikkeitä, jotka tasapainottavat kävelyä.

Astuvan jalan ja vastakkaisen käden liikkuminen samaan suuntaan estää ylävartaloa kiertymästä liian voimakkaasti.

Kädet ovat sitä tärkeämpiä mitä nopeammin kuljetaan. Rauhallisessa astelussa kädet saattavat liikkua melko mielivaltaisesti, mutta juoksussa heilahdukset ovat hyvin säännöllisiä. Niinpä kädettömät ihmiset eivät pysty juoksemaan kovin nopeasti.

Ihmisen kävelyä säätelee hermostossa kaksi järjestelmää: pyramidaalijärjestelmä kontrolloi lihassolujen toimintaa ja ekstrapyramidaalijärjestelmä vastaa eri koukistaja- ja ojentajalihasten yhteistyöstä. Tämä kokonaisuus toimii tiedostamattomasti.

Tärkein ekstrapyramidaalijärjestelmän osa lienee aivojen tyvitumakeryhmä, joka kuuluu kehitysopillisesti aivojen vanhimpiin osiin. Joissakin neurologisissa liikesairauksissa nämä aivojen osat eivät toimi kunnolla, mikä vaikuttaa myös kävelemiseen. Esimerkiksi Parkinsonin taudissa kädet eivät liiku kävellessä lainkaan, ellei sairas niitä tietoisesti liikuta. Joillekin aivohalvauspotilaille taas on tyypillistä, että he eivät kykene tietoisesti heiluttamaan kättään, mutta kävellessä heidän kätensä voi liikkua tahattomasti.


Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2003

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaaja:


Markku Partinen ja Heikki Teräväinen


neurologian dosentti (MP)ja neurologi, professori (HT)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla