Ehkä vahvoja ilmeitä kannatti naamioida. Kuva Shutterstock
Ehkä vahvoja ilmeitä kannatti naamioida. Kuva Shutterstock

Ei ole sosiaalisesti sopivaa olla suu auki.

Niin järkytyksessä kuin hämmästyksessä ihmisen suu aukeaa, joskin hieman eri kasvolihasten toiminnan seurauksena. Meitä kuitenkin koulitaan kontrolloimaan kasvonilmeitä. Suun seudun muutokset ovat helposti havaittavia, mutta käsi peittää ilmaisua tehokkaasti.

Varsinkin pelkoon mutta myös hämmästykseen saattaa kytkeytyä myös ääntelyä. Ehkäpä sitä on vaikea ehkäistä, ja sen vuoksi käsi viedään suun eteen. Lajinkehityksessä on voinut olla tärkeää olla päästämättä ääniä, jotta ei paljasta omaa tai laumansa olinpaikkaa viholliselle.

Pelko tai säikähdys on myös tunne, joka tarttuu eli leviää tehokkaasti. On voinut olla ja on ehkä edelleen tarkoituksenmukaista vaimentaa tähän liittyviä joukkoreaktioita.

Helppo esimerkki löytyy lastenkasvatuksesta. Lapsille on tärkeää hakea sosiaalisia vihjeitä ympäristöstä. Kun lapsi kaatuu, hän etsii ympäriltä viitetietoa siitä, oliko kaatuminen vaarallista vai ei. Vanhemmat pyrkivät usein peittämään oman säikähdyksensä joko ehkäisemällä tai naamioimalla reaktionsa, jotta lapsi ei saa tukea pelästymiselle. Näin lapsi oppii samalla tunnetason säätelyä.

Hämmästyksen peittämiselle ei löydy ihan yhtä ilmeisiä syitä. Yleisesti ottaen ainakin meillä Suomessa kuitenkin opetetaan, ettei ole sosiaalisesti sopivaa olla suu auki.

Vastaajana Veikko Surakka, vuorovaikutteisen teknologian professori, Tampereen yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018