Monien eläinlajien tavoin myös ihmisillä esiintyy ristiriitatilanteissa niin sanottuja sijaistoimintoja.

Itsensä raapiminen on sijaistoiminto, jota tavataan ihmisten ja muiden kädellisten lisäksi koirilla ja kissoilla, kun kaksi yhteensopimatonta pyrkimystä – esimerkiksi halu lähestyä ja vetäytyä – aktivoituvat samanaikaisesti.

Vastaava sisäinen ristiriita voi syntyä myös ajatellessamme ongelman ratkaisua. Apinoiden on havaittu raapivan itseään tavallista enemmän kun ne joutuvat ratkaisemaan jotakin ongelmaa.


Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2004

Vastaaja:


Frans de Waal


primatologian professori


Emoryn yliopisto, Atlanta, Yhdysvallat