Poimujen merkitystä ei tarkkaan ottaen tiedetä.

Korvalehdet toimivat ensisijaisesti ääniaaltoja keräävinä suppiloina. Poimujen ansiosta korvalehdistä tulee epäsymmetrisiä ja niiden paksuus vaihtelee. On ajateltu, että ääniaalloille tarjoutuu näin vaihtoehtoisia etenemisteitä, jotka kulkevat äänen päälinjaa hitaammin. Tämä ääniaaltojen nopeuden vaihtelu voi olla tärkeää äänen lähteen paikallistamisessa.


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2003

Vastaaja:


Heikki Hervonen


anatomian professori


Helsingin yliopisto