Riippuu vararavinnon määrästä siemenessä.

Erityisesti hyvin pienet siemenet vaativat yleensä valoa itääkseen. Mikäli ne eivät sitä aisti, ne ovat niin syvällä maassa, ettei itäminen ole eduksi. Siemenen ravintovarastot loppuisivat, ennen kuin sirkkavarsi yltäisi valoon ja taimi pääsisi yhteyttämään ja kasvamaan.

Ilmeisesti tällä mekanismilla on toinenkin merkitys. Vuosien kuluessa maahan jääneet siemenet muodostavat siemenpankin, jossa siemenet säilyvät. Kun maata sitten sopivasti rikotaan, osa niistä pääsee pintaan, saa valoa ja alkaa itää.

Suurehkot siemenet eivät yleensä vaadi valoa. Ne pystyvät itämään syvällä maassa, sillä niissä riittää vararavintoa pitkänkin sirkkavarren kasvattamiseen. Isoillakin siemenillä on sisäisiä itämisen estomekanismeja, jotka ilmeisesti auttavat niitä epäedullisten vuosien yli.

Siemenet aistivat valoa bioke­miallisella mekanismilla, joka perustuu fytokromi-nimiseen pigmenttiin. Sitä on kaikissa kasveissa, ja se välittää muitakin valoon liittyviä kehitystapahtumia.

Näistä yleissäännöistä on poikkeuksia, niin kuin luonnossa aina.  Esimerkiksi havupuiden siementen itämiseen valo ei vaikuta lainkaan, ja taimet jopa vihertyvät täysin ilman valoa, mitä koppisiemenisten taimet eivät tee.

Vastaajana Kurt Fagerstedt, professori, Biotieteiden laitoksen johtaja, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018