Monenlajiset linnut nyökyttävät kävellessään ja juostessaan, ja tavalle on tarjottu eri selityksiä: se voi auttaa tasapainoa, syvyyden hahmottamista ja silmien tarkentamista.

Useimpien tutkimusten mukaan pään liike liittyy näköaistiin. Linnut nyökyttävät vakauttaakseen näkökenttänsä. Nisäkkäät, kuten ihmiset, pyrkivät samaan liikuttamalla ensisijaisesti silmiään.

Nyökyttävä lintu saa ympäristöstään tarkan kuvan sillä hetkellä, kun pää on pysähdyksissä, ja hyvät etäisyysarviot silloin, kun pää työntyy eteenpäin. Tämä auttaa lintuja löytämään ravintoa ja havaitsemaan lähestyvät kohteet.

Tarkasti ottaen linnut eivät nyökytä päätään edestakaisin, vaan liike jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä pää työntyy eteen mutta toisessa pää pysyy ympäristön suhteen paikoillaan ja vain vartalo liikkuu.


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2007

Vastaaja:


Minna Koivula


tutkija


Maa- elintarviketalouden tutkimuskeskus