Veriryhmiä ei ole neljä vaan paljon enemmän.

Useimmin maallikon tietoon tulevat reesus- (Rh) ja ABO-veriryhmät. ABO-veriryhmiäkin on kuitenkin enemmän kuin tavallisesti mainitut A, B, AB ja O. O-ryhmää lukuun ottamatta näistä kaikista esiintyy useita alatyyppejä.

Se, että päätyyppejä on mainitut neljä, johtuu siitä, että kyseisen ominaisuuden määräävästä geenistä nimeltä I esiintyy kolme pääalleelia, I[A], I[B] ja i. Niiden eri yhdistelmät määräävät neljä veriryhmää siten, että yhdistelmät I[A]/I[A] ja I[A]/i tuottavat ryhmän A, yhdistelmät I[B]/I[B] ja I[B]/i tuottavat ryhmän B, yhdistelmä I[A]/I[B] tuottaa ryhmän AB ja vihdoin yhdistelmä i/i tuottaa ryhmän O.

Mitään tarkoituksenmukaisuutta ei ole sillä, että pääryhmiä on juuri nuo neljä, vaan se on ihmiskunnan luontaista monimuotoisuutta, vastaavaa kuin vaikkapa silmien väri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2009

Vastaaja:


Petter Portin


perinnöllisyystieteen emeritusprofessori


Turun yliopisto