Kylmä aiheuttaa lihasjännitystä.

Kehon jäähtyessä ihminen pyrkii lisäämään lämmöntuotantoaan lihasvärinän avulla. Lihasvärinä alkaa lihasten motoristen yksiköiden epäsynkronisilla supistuksilla, mikä näkyy lihasten jännittymisenä. Lihasvärinän voimistuessa mukaan tulee enemmän motorisia yksiköitä ja liike muuttuu näkyväksi. Värinä käynnistyy vartalon lihaksissa, ja jäähtymisen jatkuessa myös raajojen lihakset alkavat liikehtiä.
Kylmän aiheuttama lihasjännitys voi jo sellaisenaan tuntua epämiellyttävältä, ja sitä pahentaa jännityksen aiheut­tama verenkierron heikentyminen lihaksissa, jotka voivat kärsiä hapen puutteesta.
Kylmä voi vaikuttaa myös käyttäytymiseen. Kaulan jäähtyminen koetaan erityisen epämiellyttävänä, ja ihminen reagoi siihen usein kohottamalla tiedostamattomasti hartioita ja muuttamalla pään asentoa, jotta kaula olisi paremmin vaatetuksen suojassa. Myös tämä lisää niska-hartiaseudun lihasjännitystä.

Vastaajana Hannu Rintamäki, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2015