Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Näköaisti ei korjaa eikä ennakoi tasapainoelimen toimintaa.

Näköaisti säätelee tasapainoa yhdessä sisäkorvan tasapainoelimen kanssa. Kun silmät sulkee tai koettaa liikkua pimeässä huoneessa, liikkeiden ennakointi vaikeutuu, hitaat liikkeet tulevat epävarmoiksi ja tasapainoelimen epätarkkuudet jäävät korjaamatta. Siksi tasapainon hallinnasta tulee epävarmaa.

Näköaisti toimii tasapainossa kaksiosaisesti: se korjaa tasapainoelimen toimintaa säätämällä sen signaaleja ja auttaa hitaissa liikkeissä tasapainoelintä sopeutumaan tarkasti pään liikkeeseen. Näköaisti myös ennakoi tapahtumia. Näin näköjärjestelmä ikään kuin kouluttaa tasapainoaistia. Tasapainon säätelyyn osallistuvat etenkin silmän ääreisnäkökentän aistinsolut.

Sisäkorvan tasapainoelin puolestaan säätelee silmien liikkeitä silmän kohdistamista edistävällä refleksillä. Se mahdollistaa katseen kohdistamisen pään liikkeiden aikana, esimerkiksi kävellessä, juostessa tai autoillessa. Ilman refleksiä maisema hyppisi ja näyttäisi sumuiselta.

Yhdessä selkäydinrefleksien kanssa tasapainoelimen lähettämät hermoimpulssit valvovat myös raajojen lihasjännitystä ja teettävät korjausliikkeitä tasapainon ylläpitämiseksi.

Ikävuosien lisääntyessä ihminen alkaa­ kont­rolloida tasapainoaan yhä enemmän näön avulla. Samaan aikaan näköaisti ja hämäränäkö kuitenkin heikkenevät, raajojen lihastunto huononee ja korjausliikkeet hidastuvat. Vaikka tasapainovasteet ovat tallella, lihasrefleksit ovat auttamattomasti myöhässä, ja siksi vanhus on altis kaatumaan.

Vastaajana Ilmari Pyykkö, korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, professori, Helsinki

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018