Siksi, että laite- ja huoltokustannukset tuotettua energiayksikköä kohti saadaan minimoitua, kun hyviin tuulioloihin sijoitetaan halkaisijaltaan suuri turbiini.

Tuuliturbiinin teho riippuu sen pyyhkäisypinta-alasta. Halkaisijaltaan 100-metrisen turbiinin pyyhkäisyala on 7 854 neliömetriä, vastaavasti 10-metrisen 78,54 neliömetriä. Pieniä turbiineja tarvittaisiin siis sata korvaamaan yksi iso, jotta tuulesta saataisiin talteen sama kineettinen energia. Turbiinin halkaisijan kasvattaminen vähentää kokonaiskustannuksia tuotettua energiayksikköä kohti, sillä turbiinin teho kasvaa säteen neliössä, kun taas laitteisto- ja asennuskustannukset kasvavat maltillisemmin.

Myös tuuliolot puoltavat korkeita torneja. Etenkin sisämaassa tuulen nopeus ja kineettinen teho kasvavat ja turbulenssi vähenee, mitä ylemmäs mennään. Siksi roottori asennetaan korkean, nykyään jopa yli satametrisen tornin huipulle.

Merellä turbiinien suurta kokoa puoltavat vielä erityisen suuret perustuskustannukset. Turbiinin kokoa kasvattamalla voidaan minimoida perustusten lukumäärä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaaja:


Olli Pyrhönen


tuulivoimateknologian professori


Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla