Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Uni sopii isolle elimistölle.

Talviunta nukkuvat Suomen luonnonvaraisista eläimistä vain karhu, mäyrä ja supikoira. Ne ovat kooltaan selvästi suurempia kuin talvihorrostajat, joita on maailmassa aika paljon: lepakot, siilit, murmelit, maaoravat, tammihiiret ja osa hamstereista ja pussieläimistä.

Talvilevon tarkoitus on säästää energiaa, ja säästö riippuu eläimen koosta. Pieni eläin säästää suhteessa enemmän, joten ruumiinlämmön lasku ja syvä horros on sille järkevä valinta. Isoilla eläimillä horros säästää suhteessa vähemmän, ja uudelleen lämpeneminen tulisi kalliiksi. Siksi talviuni, jossa energiaa­ säästää lähinnä liikkumattomuus, on isoille hyvä vaihtoehto. Karhukaan ei nuku talviunta niissä maissa, joissa maa pysyy sulana läpi vuoden.

Nykyisin ajatellaan, että kyky horrokseen tai uneen on nisäkkäiden alkuperäinen ominaisuus, joka on syystä tai toisesta evoluution mittaan karsiutunut joiltakin lajeilta. Vaikka molemmat säästävät energiaa, niistä koituu muunlaista rasitusta. Solujen aineenvaihdunta joutuu koetukselle, kun lämpötila sahaa alas ja ylös. Esimerkiksi aivojen muistijälkiä häviää.

Eläimet eivät ole olemassa säästääkseen energiaa vaan lisääntyäkseen. Horros tai talviuni säilyy ominaisuutena sukupolvesta toiseen vain, jos se parantaa jälkeläistuottoa. Mielenkiintoinen havainto on, että eri tavoin horrostavien­ nisäkäslajien sukupuuttonopeus on vuosimiljoonien kuluessa ollut hitaampi kuin lajien, joilta horrostamiskyky on hävinnyt. Kyky säästää horroksella energiaa lepokautena on osoittautunut hyödylliseksi.

Vastaajana Esa Hohtola, eläinfysiologian professori, Oulun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2014.

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018