Vuodet eivät yksin ratkaise. Kuva: Shutterstock
Vuodet eivät yksin ratkaise. Kuva: Shutterstock

Vastaus vaihtelee tarkastelukulman mukaan.

Vanheneminen alkaa itse asiassa syntymästä, joten ilmiö on määrittelykysymys.

Suomessa kansan- eli vanhuuseläkkeen ikäraja on ollut kautta aikojen 65 vuotta. Tätä rajaa on käytetty tutkittaessa vanhenemista.

Nykyään vanhuuden raja vedetään usein 75 vuoteen. Tutkijat ovat perustelleet tätä muuan muassa sillä, että terveysseurantojen perusteella raihnaus yleistyy 75–80 vuoden välillä. Tämä on kuitenkin keskiarvo, koska vanhusväestö on äärimmäisen heterogeeninen. Joukko ulottuu maratoonareista täysin toimintakyvyttömiin.

Kun ikääntyvien terveys ja toimintakyky ovat viime vuosikymmeninä kohentuneet, monet ovat nostaneet rajan 80 vuoteen. Tässä katsannossa varsinaisia vanhuksia ovat yli 85-vuotiaat.

Kronologista ikää järkevämpi mittari olisi biologinen ikä. Sitä voidaan määritellä monin tavoin. Yksi niistä on verenkiertoelimistön kunto: ihminen on yhtä vanha kuin hänen valtimonsa. Ennenaikaiseen vanhenemiseen voi viitata alkava gerastenia eli hauraus-raihnaus-oireyhtymä. Sitä potevan terveys heikkenee ilman selvää sairautta.

Kansainvälisesti vanhenemisen mittariksi on suositeltu kävelynopeutta. Vanhenemiseen viittaa hidas kävely, alle 0,8 metriä sekunnissa. Tällä tavoin vanha voi olla jo 55-vuotias.

Vastaajana Timo Strandberg, geriatrian professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2016

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018