Tähän ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää.

KELAn kannan mukaan ikääntyvä on 45+ ja ikääntynyt 55+, mutta monet saattavat kokea sen oikeutetusti ikärasistisena. Biologisesti varhainen keski-ikä alkaa naisilla lisääntymisvaiheen lopussa (menopaussi) ja muuttuu myöhäiskeski-iäksi asteittain ja hyvin yksilöllisesti. Miehen keski-ikä (miehen vaihdevuodet) alkaa noin viisi vuotta naista aikaisemmin, joten naiset ovat samanikäistä miestä biologisesti hieman nuorempia. Viimeistään 75-80 vuoden iässä keski-ikä on muuttunut jo vanhuudeksi.

Sosiaalinen tai henkinen keski-ikä onkin sitten kokonaan eri asia. Sitä voisi ajatella eräänlaisen tasannevaiheen saavuttamisena, joka aikanaan kääntyy laskuun. On jälleen hyvin yksilöllistä, milloin tuo vaihe saavutetaan ja milloin lasku alkaa ja kuinka jyrkkä se on.

Evoluution näkökulmasta ihmislajin perimä ei ole valikoitunut näin pitkää ikää silmälläpitäen, vaan parasta ennen päivämäärä on 30-40 vuoden välillä.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2003

Vastaaja:
Antti Hervonen
gerontologian professori
Tampereen yliopisto