Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock
Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä.

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä. Faraoiden aikakaudella oppiminen tapahtui yleensä niin, että eri alan ammattilaiset ottivat ohjaukseensa lapsia ja nuoria. Pienelle osalle väestöstä eli niille, joita koulutettiin virkamiehiksi, papeiksi tai kirjureiksi, opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, samoin osalle käsityöläisiksi koulutettavista. Harjoitukset muodostuivat ”kirjainten” eli hieroglyfimerkkien ja niin kutsutun hieraattisen kirjoituksen piirtämisharjoituksista, tekstikatkelmien kopioimisesta ja todennäköisesti myös sanelusta. Oppilaille annettiin myös kotitehtäviä.

Varhaisimmat Egyptistä löytyneet tekstit ajoittuvat 3600-luvulle ennen ajanlaksun alkua, ja ne kertovat historiallisista ja uskonnollisista tapahtumista sekä omaisuuden lajeista ja määristä. Egyptiläisiä on siis opetettu näissä taidoissa jo ennen yhtenäisen faraonisen Egyptin valtion muodostumista. Muinaisen egyptin kielessä on omat sanansa opetusta, opetustekstejä ja -kirjoja sekä opettamista varten, ja meille on myös säilynyt viitteitä siitä, että opetuksen kohteena oli yhtä useampi henkilö. Siksi voidaan puhua koulumaisesta opetuksesta.

Opetusteksteissä iskostetaan tulevien virkamiesten ja eliitin jäsenten mieliin erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan perusarvoja, vallalla olleiden sosiaalisten normien noudattamisen tärkeyttä. Opetuspaikka oli todennäköisesti ulkosalla.

Vastaajana Jaana Toivari-Viitala, egyptologian dosentti, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2015

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018