Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock
Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä.

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä. Faraoiden aikakaudella oppiminen tapahtui yleensä niin, että eri alan ammattilaiset ottivat ohjaukseensa lapsia ja nuoria. Pienelle osalle väestöstä eli niille, joita koulutettiin virkamiehiksi, papeiksi tai kirjureiksi, opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, samoin osalle käsityöläisiksi koulutettavista. Harjoitukset muodostuivat ”kirjainten” eli hieroglyfimerkkien ja niin kutsutun hieraattisen kirjoituksen piirtämisharjoituksista, tekstikatkelmien kopioimisesta ja todennäköisesti myös sanelusta. Oppilaille annettiin myös kotitehtäviä.

Varhaisimmat Egyptistä löytyneet tekstit ajoittuvat 3600-luvulle ennen ajanlaksun alkua, ja ne kertovat historiallisista ja uskonnollisista tapahtumista sekä omaisuuden lajeista ja määristä. Egyptiläisiä on siis opetettu näissä taidoissa jo ennen yhtenäisen faraonisen Egyptin valtion muodostumista. Muinaisen egyptin kielessä on omat sanansa opetusta, opetustekstejä ja -kirjoja sekä opettamista varten, ja meille on myös säilynyt viitteitä siitä, että opetuksen kohteena oli yhtä useampi henkilö. Siksi voidaan puhua koulumaisesta opetuksesta.

Opetusteksteissä iskostetaan tulevien virkamiesten ja eliitin jäsenten mieliin erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan perusarvoja, vallalla olleiden sosiaalisten normien noudattamisen tärkeyttä. Opetuspaikka oli todennäköisesti ulkosalla.

Vastaajana Jaana Toivari-Viitala, egyptologian dosentti, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2015

Peippo on munallaan mitattuna Suomen kiivi. Kuva: Getty Images

Vatsanseutu pullistuu hitusen vain muninnan lopussa.

Selitys piilee ruumiinrakenteessa. Se, mikä näyttää linnun vatsalta, on itse asiassa enimmäkseen rintakehää, jonka lihasten alla on kova ja leveä rintalasta. Pehmeää ”vatsaa” linnuilla on vain pieni alue pyrstön ja jalkojen välissä.

Rintakehä voi toki liikkua ulommaksi, kun sisäelimet sitä työntävät, mutta koska se on panssarimainen, siihen ei synny pullistumaa.

Munarauhasessa syntyy vain ruskuainen, ja niitä irtoaa munanjohtimeen yksi kerrallaan. Valkuainen ja kuori syntyvät munanjohtimen loppupäässä hyvin nopeasti, eikä lintu ”kanna” niitä vatsassaan.

Kun muna on juuri tulossa, vatsanseutu voi periaatteessa hieman paisua, mutta sitä ei näe, koska silloin linnut istuvat visusti pesissään. Tämä vaihe kestää vain muutamia tunteja.

Ääriesimerkki lienee kiivi, jolla on kokoon suhteutettuna suurin muna. Kiivi ei näytä olevan ”raskaana”, vaikka muna on valtava, mutta varmasti sen peräpää pullistuu muninnan aikana.

Vastaajana Esa Hohtola,

eläinfysiologian emeritusprofessori, Oulun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018

Kuumin valkea loimuaa valkeana. Kuva: Getty Images

Värin määräävät liekin lämpötila ja säteilyn aallonpituus.

Tulella tarkoitetaan yleensä liekkiä, joka syntyy aineen palamisessa. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa.

Kun reaktio on riittävän nopea, syntyvä lämpö ei siirry heti ympäristöön vaan nostaa palavan aineen lämpötilaa. Tämä näkyy hehkumisena tai liekkinä.

Esimerkiksi nuotiossa palamisreaktio tapahtuu liekin ulkoreunalla, ja siinä syntyy nokea. Noki taas lähettää niin kutsuttua mustan kappaleen säteilyä.

Mustan kappaleen säteilyssä kappaleen lämpötila määrää, millä aallonpituudella säteily on voimakkainta. Tätä aallonpituutta vastaa näkyvän valon aallonpituusalueella aina jokin väri.

Korkein lämpötila ja matalin aallonpituus vastaavat violettia, sitten tulevat järjestyksessä sininen, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen.

Nuotion liekin kuumimmassa kohdassa valon aallonpituuksien voima on niin suuri, että ihmissilmä näkee sen värien yhdistelmänä eli valkoisena värinä.

Viileämmät kohdat silmä näkee niin, että väri vastaa paremmin lämpötilaa. Keltainen ja oranssi kertovat noin 1 200:n ja punainen noin 700 asteen lämpötilasta.

Mustan kappaleen säteily ei kuitenkaan selitä kaikkea tulen väreistä.

Esimerkiksi sinisessä liekissä ei ole nokea, vaan liekin väri johtuu siitä, että kaasumolekyylien viritystila purkautuu ja lähettää säteilyä. Sen aallonpituus on lähellä sinistä väriä.

Vastaajana Jorma Jokiniemi,

pien- ja nanohiukkastekniikan professori, Itä-Suomen yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018