Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock
Ostin uusimman tablettimallin, graniittisen. Kuva Shutterstock

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä.

Todennäköisesti muinaisessa Egyptissä. Faraoiden aikakaudella oppiminen tapahtui yleensä niin, että eri alan ammattilaiset ottivat ohjaukseensa lapsia ja nuoria. Pienelle osalle väestöstä eli niille, joita koulutettiin virkamiehiksi, papeiksi tai kirjureiksi, opetettiin luku- ja kirjoitustaitoa, samoin osalle käsityöläisiksi koulutettavista. Harjoitukset muodostuivat ”kirjainten” eli hieroglyfimerkkien ja niin kutsutun hieraattisen kirjoituksen piirtämisharjoituksista, tekstikatkelmien kopioimisesta ja todennäköisesti myös sanelusta. Oppilaille annettiin myös kotitehtäviä.

Varhaisimmat Egyptistä löytyneet tekstit ajoittuvat 3600-luvulle ennen ajanlaksun alkua, ja ne kertovat historiallisista ja uskonnollisista tapahtumista sekä omaisuuden lajeista ja määristä. Egyptiläisiä on siis opetettu näissä taidoissa jo ennen yhtenäisen faraonisen Egyptin valtion muodostumista. Muinaisen egyptin kielessä on omat sanansa opetusta, opetustekstejä ja -kirjoja sekä opettamista varten, ja meille on myös säilynyt viitteitä siitä, että opetuksen kohteena oli yhtä useampi henkilö. Siksi voidaan puhua koulumaisesta opetuksesta.

Opetusteksteissä iskostetaan tulevien virkamiesten ja eliitin jäsenten mieliin erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan perusarvoja, vallalla olleiden sosiaalisten normien noudattamisen tärkeyttä. Opetuspaikka oli todennäköisesti ulkosalla.

Vastaajana Jaana Toivari-Viitala, egyptologian dosentti, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2015