Painottomuudessa kasvanut olisi ilmeisesti hontelojalkainen hujoppi. Hänellä ei olisi ollut tarvetta seisoa eikä kävellä, minkä vuoksi hänen luunsa ja lihaksensa etenkin alaruumiissa olisivat heikot. Pituutta taas olisi tuottanut se, ettei selkäranka olisi koskaan joutunut seisomisen takia painumaan kasaan. Kun nikamien välilevyt olisivat laajentuneet, pituus olisi lisääntynyt viidestä kymmeneen senttimetriä.
Seurauksena olisi myös muita kuin ulkomuotoon vaikuttavia muutoksia, lähinnä vaivoja. Astronauteista tiedetään, että pitkäaikainen oleskelu painottomuudessa kohottaa pään sisäistä painetta. Jos avaruudessa viettäisi koko ikänsä, siitä aiheutuisi näköongelmia ja jopa sokeus.

Immuunijärjestelmä toimii heikommin painottomuudessa. Avaruudessa altistuu myös vähemmän bakteereille ja viruksille, joten niitä kohdatessaan ihminen sairastuisi äärimmäisen herkästi tartuntatauteihin. Haavatkin paranevat hitaammin mikropainovoimassa. Ihminen kärsisi todennäköisesti myös syövistä, sillä nykyisin ei kyetä suojautumaan avaruudessa esiintyvältä säteilyltä.

Vastaajana:
Rupert Gerzer
avaruuslääketieteen tutkimusjohtaja
Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2013

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018