Painottomuudessa kasvanut olisi ilmeisesti hontelojalkainen hujoppi. Hänellä ei olisi ollut tarvetta seisoa eikä kävellä, minkä vuoksi hänen luunsa ja lihaksensa etenkin alaruumiissa olisivat heikot. Pituutta taas olisi tuottanut se, ettei selkäranka olisi koskaan joutunut seisomisen takia painumaan kasaan. Kun nikamien välilevyt olisivat laajentuneet, pituus olisi lisääntynyt viidestä kymmeneen senttimetriä.
Seurauksena olisi myös muita kuin ulkomuotoon vaikuttavia muutoksia, lähinnä vaivoja. Astronauteista tiedetään, että pitkäaikainen oleskelu painottomuudessa kohottaa pään sisäistä painetta. Jos avaruudessa viettäisi koko ikänsä, siitä aiheutuisi näköongelmia ja jopa sokeus.

Immuunijärjestelmä toimii heikommin painottomuudessa. Avaruudessa altistuu myös vähemmän bakteereille ja viruksille, joten niitä kohdatessaan ihminen sairastuisi äärimmäisen herkästi tartuntatauteihin. Haavatkin paranevat hitaammin mikropainovoimassa. Ihminen kärsisi todennäköisesti myös syövistä, sillä nykyisin ei kyetä suojautumaan avaruudessa esiintyvältä säteilyltä.

Vastaajana Rupert Gerzer, avaruuslääketieteen tutkimusjohtaja, Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2013