Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Nyt meni liian vaikeaksi.

Muistin muodostumiseen kuluvan ajan arviointi on vaikeaa, jopa mahdotonta. Hetkellisesti tarpeelliset, mutta pitkän päälle turhat asiat pysyvät mielessä sekuntien ajan ja katoavat jälkiä jättämättä. Tietoisesti tarpeellisiksi arvioidut asiat pysyvät mielessä kertaamisen ja harjoittelun avulla pidempään. Lähimuisti ja pitkäkestoinen muisti toimivat yhteistyössä, jatkumona.

Muistin lujittumiseen liittyy tiedon käsittelyyn osallistuvien hermosoluyhteyksien eli synapsien toiminnan vahvistumista, proteiinisynteesiä ja synapsien määrän lisääntymistä. On kuitenkin vaikea määritellä, milloin asia on siirtynyt pitkäkestoiseen muistiin. Muistot ovat dynaamisia, jatkuvasti muuttuvia ja vaikutteille alttiita. Esimerkiksi asian mieleenpalauttaminen ja uudelleen mieleenpainaminen voi muuttaa pysyväksi luultua muistoa.

Voisiko muistin muodostumiseen tarvittavaa aikaa määritellä unohtamisen kautta? Päähän kohdistuva vamma voi aiheuttaa muistiaukon, jolloin osa vammaa edeltäneistä, kenties vasta muistiin kiinnittymässä olleista tapahtumista katoaa­ muistista. Muistiaukon pituus kuitenkin vaihtelee. Siksi senkään perusteella ei voi määrittää muistin muodostumiseen kuluvaa aikaa.

Esitetty kysymys on yhtä vaikea kuin kysymys, milloin puro muuttuu joeksi, ja jää vaille varmaa vas­tausta.

Vastaajana Synnöve Carlson, professori, aivotutkija, Aalto-yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2014

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018