Kansainvälisenä alueena avaruus ei kuulu minkään valtion lainkäyttövallan piiriin.

YK:n avaruussopimusten mukaan avaruusaluksen rekisterivaltiolla on kuitenkin toimivalta kaikkiin aluksessa oleviin nähden. Usean maan yhteisissä avaruushankkeissa rekisterivaltioita voi olla useita. Välttääkseen toimivaltakiistat ne voivat keskenään sopia, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan.

Jos avaruusaluksen rekisteröinti on kokonaan laiminlyöty, toimivaltaista valtiota ei välttämättä löydy lainkaan. Myös avaruusalusten ulkopuolella, esimerkiksi Kuussa, mahdollisesti tapahtuvissa rikoksissa toimivaltakysymykset ovat epäselviä.

Nykyään todennäköisin avaruuden rikospaikka on Kansainvälinen avaruusasema. Sen eri osilla on eri rekisterivaltiot. Ne ovat sopineet, että asemalla tapahtuvissa rikoksissa toimivalta on aina sillä maalla, jonka kansalainen rikoksen tekijä on. Jollei se huolehdi oikeustoimista, toimivaltainen on myös rikoksen kohteen kotimaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaaja:


Lotta Viikari


kansainvälisen oikeuden professori


Lapin yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla