Normaalisti tietoisuus toimii yhdistämällä tajunnan, muistin, aistinnan ja identiteetin tunteet yhtenäiseksi, mielekkääksi kokemukseksi.

Tämän normaalin tajunnan poikkeamia kutsutaan dissosiatiivisiksi kokemuksiksi.

Eräs dissosiatiivinen ilmiö on epätodellisuuden tunne eli derealisaatiokokemus. Siinä ihmisen valtaa unenomainen Liisa ihmemaassa -olotila, jossa ympäristö tuntuu oudolta ja ihminen kokee olevansa tapahtumissa kuin näytelmässä. Tälle hyvin läheinen tila on depersonalisaatiokokemus, jossa outouden, ulkopuolisuuden ja poissaolon tunne kohdistuu ihmiseen itseensä.

Tällaisia poikkeuksellisia tunnekokemuksia arvioidaan esiintyvän jossain vaiheessa elämää joka toisella ihmisellä. Yleisimpiä ne ovat jonkin järkyttävän tapahtuman yhteydessä. Silloin niiden arvellaan toimivan psykologisena suoja- ja sopeutumismekanismina ja antavan aikaa mukautua järkyttävään tietoon.

Psykologisten tekijöiden lisäksi dissosiatiivisia kokemuksia voivat laukaista alkoholi, kannabis, amfetamiini, LSD, jotkin muut päihteet sekä eräät neurologiset tilat.

Derealisaatio- ja depersonalisaatiokokemukset saattavat siis olla itsenäisiä ja viattomia tajunnan poikkeamia, mielen sopeutumismekanismeja tai oireita. Usein toistuvat häiriöt voivat olla oire paniikkihäiriöstä, akuutista stressireaktiosta tai jostakin muusta psykiatrisesta häiriöstä.


Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2008

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaaja:


Tapio Lipsanen


ylilääkäri


Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla