Normaalioloissa liekki syntyy, kun orgaaninen aine palaa eli reagoi hapen kanssa.

Liekissä tapahtuu sekä hapettomia reaktioita että monimutkaisia hapellisia ketjureaktioita, joissa polttoaine pilkkoutuu muutaman atomin kokoisiksi molekyyleiksi ja radikaaleiksi. Nämä reagoivat keskenään ja synnyttävät pieniä nokihitusia. Hituset reagoivat edelleen ja kasvavat suuremmiksi nokihiukkasiksi, jotka toimivat liekeissä mm. palokeskuksina. Kuumat kaasuvirtaukset ja polttoaineseossuhde määräävät liekin muodon.

Liekin valo muodostuu, kun palamisessa energeettisesti virittyneet kemialliset yhdisteet fluoresoivat ylimääräistä energiaansa. Esimerkiksi sininen liekin väri aiheutuu virittyneiden formaldehydi- ja happimolekyylien säteilystä. Kiinteät hiukkaset, kuten noki, lähettävät ns. mustan kappaleen säteilyä.
Virittyneitä hiukkasia tuottavien reaktioiden reaktiolämpö voisi teoriassa kuumentaa liekin tuhansiin asteisiin. Käytännössä kuitenkin ilman typpi laimentaa ja viilentää liekkiä. Palaminen voi sinänsä tapahtua jo muutaman sadan asteen lämmössä.

Julkaistu Tiede 2000-lehdessä 1/1996

Vastaaja:


Jorma Seetula


fysikaalisen kemian dosentti


Helsingin yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla