Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Kuti tarkoitti alun perin kutevaa kalaparvea.

Pitää kutinsa on niin vanha murreilmaus, että sen taustaa ja alkuperäistä merkitystä on mahdotonta ymmärtää pelkästään nykykielen valossa.

Suomen murteissa on monta eri kuti-sanaa, mutta niin yllättävältä kuin se tuntuukin, tämä sanonnan kuti liittyy etymologisesti yhteen ikivanhan kutea-verbin kanssa.

Verbistä johdettu substantiivi kuti on alkuaan tarkoittanut kutevaa kalaparvea, joka on kerääntynyt tiiviiksi, kuhisevaksi joukoksi. Samaa sanaa on alettu vertauskuvallisesti käyttää myös miesjoukosta, joka on kokoontunut yhteiseen neuvonpitoon. Mieskuti mainitaan useissa vanhoissa sanakirjoissa tässä merkityksessä. Kun mieskuti on jotakin päättänyt, asia on ollut varma eli pitänyt kutinsa.

Vastaajana Kaisa Häkkinen, suomen kielen professori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2014