Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Veden lämpötila määrittää kuolemanjälkeisten muutosten kehittymisen.

Hukkuneen kohtalo riippuu vuodenajasta, veden syvyydestä, virtauksista ja vaatetuksesta.

Alkuvaiheessa hukkunut painuu pohjaan ja voi pohjavirtausten mukana ajautua kauaksikin. Jos ihminen hukkuu matalaan veteen ja kesäaikaan, mikä on Suomessa yleistä, elimistön hajoamisesta ja bakteerikäymisestä aiheutunut kaasujen muodostus nostaa hukkuneen pintaan joksikin aikaa. Kun kuolemanjälkeiset muutokset ovat edenneet niin pitkälle, että kaasua ei enää muodostu, hukkunut painuu jälleen pohjaan, missä kalat, äyriäiset ja muut eliöt palauttavat pehmytkudokset takaisin luonnon kiertokulkuun.

Syvään veteen hukkunut vainaja ei välttämättä nouse pintaan lainkaan. Syvänteiden kylmässä vedessä kuoleman jälkeiset muutokset etenevät niin hitaasti, ettei ruumiiseen kehity riittävästi kohottavia kaasuja.

Muutenkin veden lämpötila määrittää kuolemanjälkeisten muutosten kehittymisen. Kesällä parikymmenasteisessa rantamatalassa vainaja saattaa nousta pintaan muutamien päivien tai parin viikon kuluessa. Takaisin pohjaan ruumis painuu parin viikon päästä. Ilmaa sisältävä kelluttava vaatetus voi kuitenkin estää pohjaan painumisen.

Vastaajana Pekka Karhunen, oikeuslääketieteen professori, Tampereen yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2015.

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018