Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Glykolineste sitoo vettä ja estää sitä jäätymästä.

Jos ei sada mutta siivillä tai vakaimilla on lunta, huurretta tai jäätä, voidaan tehdä samalla kertaa jään poisto ja esto nesteseoksella, joka tuottaa tarvittavan suoja-ajan jäätymistä vastaan. Käytettävä aine on veden ja tyypin 1 glykolin seos. Tällaisessa yksivaiheisessa käsittelyssä seoksen lämpötilan pitää olla vähintään 60 astetta ja jäätymispisteen vähintään 10 astetta alhaisempi kuin ulkoilman lämpötila.

Jos sataa, suoritetaan jäänpoisto aina kaksivaiheisena. Ensin lumi, jää tai sohjo poistetaan kuumalla veden ja tyypin 1 nesteen seoksella. Toinen eli estovaihe tehdään paksunnetulla nesteellä, koska veden ja tyypin 1 nesteen suoja-aika on lumisateella vain muutamia minuutteja.

Paksunnettuja nesteitä ovat tyypin 2, 3 ja 4 nesteet. Suomessa käytetään vain tyypin 4 nestettä sen pidemmän suoja-ajan vuoksi. Paksunnettua nestettä ei lämmitetä, koska sen antama suoja-aika perustuu glykolin alhaiseen jäätymispisteeseen ja sen kykyyn sitoa itseensä tietty määrä vettä jäätymättä.

Jäänpoistoa voidaan nopeuttaa ja tarvittavan nesteen määrää vähentää suorittamalla esikäsittely, jossa lumikuormaa vähennetään aluksi esimerkiksi puhaltamalla, harjaamalla tai pelkällä kuumalla vedellä ruiskuttamalla.

Vastaajana Pekka Lappi, palvelupäällikkö, Finnair.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2014.

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018