Kuva Wikimedia Commons
Kuva Wikimedia Commons

Melko hyvin 1500 vuoden taakse.

Agricolan tekstit on kirjoitettu noin 500 vuotta sitten. Nykysuomalainen ymmärtää niitä melko hyvin, ellei häiriinny kirjoitustavasta.

Pienen totuttelun jälkeen suomalainen ymmärtäisi varmasti melko hyvin myös kantasuomea, suomen, viron ja karjalan yhteistä kantakieltä, joka hajosi noin 1 500 vuotta sitten. Sitä varhaisempien kantakielien ymmärtäminen olisi vaikeaa sekä sanastollisten että äänteellisten erojen takia. Noin 5 000 vuoden takainen suomalais-ugrilainen kantakieli voisi olla nykysuomalaiselle jo lähes täysin vieras kieli.

Ymmärtämisestä puhuttaessa on kuitenkin otettava huomioon paitsi aika myös kielenkäytön tavat. Erikoisalojen kielen, murteiden tai slangin ymmärtämiseen voi liittyä vaikeuksia samassa ajassakin elävien välillä. Monet menneisyyden tekstit olisivatkin suomalaisille vaikeita lähinnä siksi, että käsitteistö poikkeaisi siitä, mihin olemme tottuneet, eivät niinkään kielihistoriallisten muutosten takia.

Vastaajana Janne Saarikivi, suomalais-ugrilaisten kielten tutkija, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2014