Parempi tyytyä tavallisiin torneihin. Kuva: Shutterstock
Parempi tyytyä tavallisiin torneihin. Kuva: Shutterstock

Kuormitukset taitavat kasvaa liian suuriksi.

Jos tulkitaan rakennus sisältä avoimeksi kuutioksi, sen ulkovaippaa ei voi käytännössä toteuttaa ainakaan neliökilometrin laajuisina tasoina. Syynä ovat rakennukseen vaikuttavat pysty- ja vaakakuormitukset, kuten rakennuksen oma paino tai tuulen paine ja maanjäristys.

Ulkovaippaan kohdistuvat vaakakuormat kasvavat sitä mukaa kuin korkeus lisääntyy. Kun kuormitus kasvaa, täytyy myös rakenteen poikkileikkauksen kasvaa.

Kuutiomaisen kilometritalon tapauksessa pystysuoran seinän pitäisi olla jopa sata metriä paksu, sillä karkean nyrkkisäännön mukaan rakenteen paksuuden pitäisi olla 5–10 prosenttia sen pituudesta tai korkeudesta.

Jotta rakenteista ei tulisi suhteettoman paksuja ja raskaita, laajan rakennuksen kuormat ohjataan yleensä holvikaariin tai köysirakenteisiin, sillä rakenne kantaa mekaanisia kuormia tehokkaimmin puristettuna tai vedettynä. Kilometrikuution voisi ehkä toteuttaa jakamalla ulkovaipan lohkoihin ja luomalla kaaria ja niitä kannattavia köysirakenteita.

On kuitenkin muistettava myös pakkomuodonmuutokset, joita syntyy esimerkiksi lämpötilan vaihteluista ja maapohjan painumista. Maaperään kohdistuvat kuormat pitäisi kohdistaa riittävän laajalle. Viime kädessä maaperän painon pitää kumota rakennukseen kohdistuvat kuormat.

Vastaajana Jari Puttonen, talonrakennustekniikan professori, Aalto-yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 11/2016

Aamupäivä on monelle paras aika opiskella.

Ihanteellinen oppimisen ajankohta osuu aamupäivään, vaikka yksilöllisiä erojakin löytyy, osoittavat Helsingin yliopistossa tehdyt tutkimukset.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on saatu selville, että yliopisto-opiskelijoiden arvosanoihin vaikuttaa epäsuhta itselle ominaisen vuorokausirytmin ja luentojen ajankohtien välillä.

Etenkin iltavirkkujen opinnot kärsivät, jos heidän luentonsa alkavat aikaisin. Aamuvirkkuja haittaavat myöhäiset oppitunnit, mutta selvästi vähemmän.

Parhaat oppimisen hetket ovat sellaisia, jossa opiskelija tuntee tilanteessa kiinnostusta ja kokee, että hänellä on taitoja. Tilanteessa täytyy myös olla sopivasti haasteita, ei liikaa eikä liian vähän.

Vastaajana Katariina Salmela-Aro,

kasvatustieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Lempi lievittää kohmeloa. Kuva: Getty Images

Läheisyys lievittää kurjaa oloa.

Alkoholi vaikuttaa ihmisen kaikkeen toimintaan, myös hormoneihin. Sen tiedetään nostavan testosteroniarvoja myös naisilla.

Testosteronia pidetään "pelin ja leikin" hormonina. Se lisää seksuaalista halukkuutta. Mikäli seksi jää esimerkiksi vahvan humalan vuoksi toteutumatta, voi olla, että halukkuus siirtyy myöhempään ajankohtaan, kun keho toipuu humalasta.

Toinen asia, joka vaikuttaa, on uskomus. Usein kuulee sanottavan, että seksi auttaa krapulaan. Jos näin uskoo, niin siltä voi myös tuntua. Pelkkä läheisyys ja kosketuskin lievittävät kurjaa oloa, sillä kosketus lisää elimistön mielihyvähormoneita. Sekin voi selittää asiaa.

Vastaajana

Katriina Bildjuschkin,

Seksuaalipedagogi,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.