Kuva Shutterstock.
Kuva Shutterstock.

Sellainen on arviolta yhdellä kymmenestä.

Itse asiassa kaikilla ihmisillä on periaatteessa absoluuttinen sävelkorva eli kyky muistaa sävelkorkeudet. Se on jäänne evoluution­ kaukaisesta vaiheesta, jolloin se varmisti elämän jatkuvuutta, kuten se yhä tekee muun muassa heinäsirkoilla. Meillä ihmisillä kyky on aivojen suurentuessa hautautunut uusien osien sisään ja alle.

Absoluuttinen sävelkorva on hyvin monimutkaisten neurofysiologisten prosessien seuraus. Tutkijat olettavat, että aivojen vanhimpien rakenteiden solut vertailevat saapuvia ärsykkeitä aritmeettisen logiikan avulla. Niin ikään he arvelevat, että nykyihmisellä on aivoissaan sulku, joka estää tiedostamasta näitä alatason yksittäisiä laskelmia. Tajuntaan siirtyvät vain tulokset, kokonaisvaltaiset aistimukset.

Normaalisti absoluuttinen sävelkorva voi kehittyä ihmiselle, joka oppii muistamaan sävelkor­keuksia yhtä varhain kuin puhumaan äidinkieltään. Vanhemmiten kyvyn hankkiminen on jotakuinkin toivotonta, sillä aivot ovat menettäneet musiikillisen alttiutensa.

Toisaalta absoluuttinen sävelkorva voi liittyä savantismiin, poikkeukselliseen lahjakkuuteen, joka usein ilmenee ylivertaisina musiikillisina tai matemaattisina kykyinä. Juuri savanttien ansiosta tutkijat ovat alkaneet ymmärtää aivojen aritmeettista olemusta ja neurofysiologista sulkua. Savanteilta sulku puuttuu, joillakin se on auki varhaislapsuudessa, ja muilla se pysyy aina kiinni.

Länsimaissa absoluuttinen sävelkorva on arviolta yhdellä kymmenestä, joten meitä ”muita” on enemmistö. Sävelkorkeuden muistamisesta lienee vain harvalle hyötyä, mutta harmia siitä voi olla, jos on oppinut muistamaan epävireiset säveltasot, kuten kävi Sibeliukselle.

Vastaajana Timo Leisiö, etnomusikologian professori, emeritus, Tampereen yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2014.

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018