Kielessä on useita lihaksia, joita ei voida toiminnallisesti täysin erottaa toisistaan.

Voimassa mitaten ihmisen vahvin lihas on iso pakaralihas. Lihaksen tilavuuteen suhteutettuna suurin voima löytyy ulommasta puremalihaksesta. Tämä johtuu lihaksen kiinnityskohtien otollisesta sijainnista: leuka voi toimia vipuvartena. Kestävyydessä ykkösenä on sydänlihas.


Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2005

Vastaaja:


Hannu Laaksovirta


neurologian erikoislääkäri


HUS