Aivotoimintaa tarkasti mittaava toiminnallinen magneettikuvaus, tmk, ei kelpaa valheenpaljastimeksi, vaikka Yhdysvalloissa useat kaupalliset yrittäjät markkinoivatkin tmk-pohjaista ”totuuden todennusta ja valheen paljastusta” jopa oikeussaleihin.

Aivotoiminta jakautuu alueellisesti eri lailla tahallisen valehtelun ja toden puhumisen aikana, mutta erojen yksilöllistä vaihtelua tai tahdonalaista säätelyä ei tunneta eikä menetelmää ole testattu arkipäivän tilanteissa. Toiminnalliseen magneettikuvaukseen perustuvalla valheenpaljastuksella ei siis toistaiseksi ole tiedeyhteisön hyväksyntää.

Objektiivisempaa valheenpaljastusta on tavoiteltu mittaamalla autonomisen hermoston toimintaa ihon sähköjohtavuuden ja sydämen syketaajuuden avulla (ks. Valpastuminen paljastaa syyllisen, (Tiede 11/2010, s. 44–46). Mutta rehellinenkin voi hätääntyä kysymyksen aiheuttaman häpeän, pelon tai jonkin muun seikan vuoksi, ja paatunut valehtelija jää helposti tunnistamatta. Samat tulkintaongelmat koskevat myös aivosähkökäyrän, kasvojen verenkierron sekä silmänliikkeiden käyttöä valheenpaljastajina. 

Vastaaja:


Riitta Hari


aivotutkija ja akateemikko


Teknillinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla