Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2008

Kysymys on geologian historian vaikeimpia ja kiistellyimpiä, joten siihen ei ole yksiselitteistä vastausta.

Himalaja on osa Tiibetin ylänköaluetta, joka muodostui Intian ja Euraasian mannerlaattojen törmätessä toisiinsa noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Kysymys on siis koko Tiibetin ylänköalueen muodostumisesta: miksi Tiibet nousi yli neljä kilometriä, miksi maapallon kuori Tiibetin alla paksuuntui 50––75 kilometriä syväksi ja millä mekanismilla 2 500 kilometriä maan- ja merenkuorta muuntui Tiibetin ylängöksi Intian ja Euraasian välissä.

Tiibetin nousua tutkivat asiantuntijat ovat jakautuneet kolmeen koulukuntaan. Jotkut uskovat, että suurin osa alueesta olisi noussut lähelle nykyistä korkeuttaan jo 20––15 miljoonaa vuotta sitten tai aikaisemmin. Toisten mukaan nousu olisi pääosin tapahtunut 10––8 miljoonaa vuotta sitten, ja kolmansien mukaan alue on noussut tasaisesti koko historiansa ajan.

Tilannetta mutkistaa se, että koko Tiibetin alue tuskin on noussut kerralla, joten alueiden nousuhistoriat poikkeavat toisistaan. Nykyinen nousunopeuskin vaihtelee Tiibetin eri osien välillä suuresti: muutamasta millimetristä muutamaan senttimetriin vuodessa. Vertailun vuoksi voisi mainita, että maankohoaminen Suomessa, Pohjanmaalla on noin 9––11 mm vuodessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tiibetin nousu joudutaan aina päättelemään ja laskemaan esimerkiksi jokiterassien asemasta ja eroosionopeudesta tai maanjäristysten aiheuttamista liikunnoista tai mittaamalla siirrosten liikkumista. Paikkatietojärjestelmän avulla mittaukset ovat muuttumassa helpommiksi ja tarkemmiksi, mutta koska tekniikka on vielä uutta, uusia mittauksia on toistaiseksi vähän, ja niiden yhdistäminen kokonaiskuvaksi on työlästä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaaja:
Jussi Eronen
dosentti
Helsingin yliopiston geologian laitos

Sisältö jatkuu mainoksen alla