Ihmisen verisuonet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: silmin nähtäviin ja mikroskooppisiin hiussuoniin.

Joissakin fysiologian oppikirjoissa lasketaan, että silmin nähtäviä verisuonia on noin 19 000 kilometriä.

Hiussuonien mitaksi taas arvioidaan 80 000–97 000 kilometriä. Eri tyyppisten verisuonten yhteinen pituus on siis osapuilleen 100 000 kilometriä. 


Julkaistu tiede-lehdessä 6/2006

Vastaaja:


Raimo Kettunen


kardiologian dosentti


Kuopion yliopisto