Lintujen sukulaisuuden astetta voidaan määrittää molekyylibiologisin tutkimuksin.

Suomalaisista linnuista näitä on julkaistu vielä vähän. Teerikukoista kerätty tuore aineisto osoittaa, että samaa soidinpaikkaa käyttävät kukot ovat läheisempää sukua toisilleen kuin jollakin toisella paikalla soidintavat.

Useimmilla linnuilla koiraat ovat synnyinpaikkauskollisempia kuin naaraat. Tämä voi johtaa siihen, että saman pesimäalueen koiraat ovat enemmän sukua keskenään kuin jonkin muun alueen koiraiden kanssa.

Sorsalinnuilla naaraat palaavat pesimään lähemmäksi synnyinpaikkaansa kuin koiraat. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Hannu Pöysän ja Vesa Ruusilan tutkimusten mukaan nuoret telkkänaaraat pesivät usein hyvinkin lähellä synnyinpönttöään ja jopa synnyinpöntössä, jos emo ei enää ole elossa. Tämä johtaa todennäköisesti tilanteeseen, jossa saman järven telkkänaaraat ovat enemmän sukua toisilleen kuin jollakin toisella järvellä pesiville naaraille.


Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2003

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaaja:


Erkki Korpimäki


eläintieteen professori


Turun yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla