Lentokonetta ja henkilöautoa voidaan koettaa verrata suhteuttamalla saastuminen matkustajien määrään ja kuljettuun matkaan.

Tyhjentävän vastauksen antaminen on kuitenkin mahdotonta, sillä saastuttaminen ei ole yksikäsitteinen asia. Pakokaasuissa on häkää, hiilivetyjä, typen oksideja, hiilidioksidia ja tuhansia muita yhdisteitä, joista kukin vaikuttaa omalla tavallaan. Siksi niitä ei voi laskea yhteen, vaan saastuttamista pitäisi verrata yhdiste kerrallaan.

Matkan pituus vaikuttaa paljon lentoliikenteessä, koska suuri osa päästöistä tulee nousussa. Mitä pitempi matka, sitä vähemmän tulee päästöjä kilometriä kohden. Tämän vuoksi pitäisi aina ilmoittaa, millä matkalla vertailu on tehty.

Jos liikennevälineessä on tilaa, yhden matkustajan mukaantulo lisää päästöjä erittäin vähän. Toisaalta jos matkustajia tulee niin paljon, että joudutaan ottamaan käyttöön uusi liikenneväline, päästöt lisääntyvät huomattavasti.

Jokaiseen liikennemuotoon liittyy myös erilaisia liityntämatkoja: esimerkiksi lentoliikenteessä matkat lentoasemalle. Pitäisikö ne lisätä lentämisen saasteisiin?

VTT:n linkissä http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne.htm on pelkistetty vastaus kysymykseen, paljonko eri liikennemuodot saastuttavat. Siinä on käytetty keskimääräisiä kuormitusasteita ja keskimääräisiä ajoneuvoja. Linkin taulukoista voi päätellä, että hiilimonoksidissa ja hiilivedyissä mitaten lentokone saastuttaa vähemmän ja typen oksideissa suurin piirtein saman verran kuin henkilöauto. Hiilidioksipäästöt (ja energiankulutus) ovat kuitenkin 2–3-kertaisia henkilöautoon verrattuna.

Yleisesti ottaen yksinkertaistettu vastaus on, että lentokone saastuttaa enemmän.


Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2004

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaaja:


Kari Mäkelä


erikoistutkija


Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla