Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Madolla ei ole kipureseptoreja.

Jokainen onkija on joskus asettanut itselleen kysymyksen: kärsiikö liero, kun se kiemurtelee koukussa? Tiedetään, että lierolla on erittäin herkkä tuntoaisti, mutta perinnäisen käsityksen mukaan liero ei ihmisen tavoin tiedosta kipua, koska sillä ei ole aivokuorta eikä kipureseptoreja.

Selkärangattomat reagoivat ärsykkeeseen, joka yleensä tuottaa kipua, mutta reaktio ei vielä kerro kivuntuottokyvystä. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että  yksinkertaisimpia hyönteisiä myöten lähes kaikki eläimet kykenevät oppimaan. Oppiminen taas edellyttää muistia. Vaikka ei tiedetä, kokevatko lierot kärsimystä, ne ainakin muistavat haitalliset asiat ja välttävät niitä – jos vain pystyvät.

Vastaajana Esa Hohtola, eläin­fysiologian professori, Oulun yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2014