Ihmisen geenit sijaitsevat kromosomeissa, joita on 23 paria eli yhteensä 46. Siittiön ja munasolun kypsyessä niiden kromosomisto ja samalla geenien määrä puolittuu. Kustakin kromosomiparista jää sukusoluun vain toinen, eli niissä on 23 kromosomia. Hedelmöityksessä siit¬tiön ja munasolun kromosomit yhtyvät ja muodostavat uuden yksilön kromosomiston, jossa on jälleen normaalit 46 kromosomia. Näin puolet geeneistäkin on äidiltä ja puolet isältä.

Poikkeukset vahvistavat säännön. Solujen energialaitoksissa, mitokondrioissa, on omaa perimäainesta, mito-dna:ta. Se peritään kokonaan äidiltä. Lisäksi yhdysvaltalaistutkijat löysivät hiljattain kaksostyypin, joka sijoittuu identtisten eli samanmunaisten ja tavallisten eli erimunaisten kaksosten välimaastoon. Näillä puoli-identtisillä kaksosilla kaksi siittiötä hedelmöittää saman munasolun. Perimä on siten identtinen äidin puolelta mutta ei isän.           

Vastaajana Hannu Sariola, kehitys-biologian professori, Helsingin yliopisto