Kuva Shutterstock
Kuva Shutterstock

Kyllä voi.

Jos estetään liiallinen laiduntaminen ja tuhoisat maastopalot, täysin aavikoituneelta näyttävä alue voi uudistua ennalleen. Kasvu lähtee kannoista ja maassa vuosikymmeniäkin säilyvistä siemenistä. Kun puut ja pensaat on saatu takaisin, niiden välissä voi taas kasvattaa ruokakasveja ja laiduntaa karjaa.

Mikäli aavikoituminen on jatkunut niin pitkälle, etteivät kasvit enää omin päin uudistu, niitä voi kylvää tai istuttaa. Ainoa rajoite on sademäärä. Jos keskimäärin sataa alle 100 millimetriä vuodessa, alue pysyy aavikkona tai puoliaavikkona. Tähänkin löytyy poikkeus: Perun rannikolla sataa alle 50 millimetriä, mutta siellä kasvavat rehevät pensaikot saavat vetensä jatkuvista sumuista.

Maaperän laadulla ei ole yhtä suurta merkitystä. Kasvit pystyvät juurtumaan lähes millaiseen maaperään tahansa. Jopa melkein paljaaseen kivikkoon on Etiopiassa saatu uusi maakerros takaisin noin kymmenessä vuodessa istuttamalla sopivia puita ja pensaita. Hyvin suolaiseen maahan kuitenkin vain harvat kasvit ovat sopeutuneet, ja suolan kerrostuminen maan pintaosiin on yleinen ongelma varsinkin huonosti suunnitelluilla keinokastelualueilla.

Tähänkin löytyy apu, kun istutetaan puita, jotka käyttävät mahdollisimman paljon vettä, esimerkiksi eukalyptuksia. Ne pitävät pohjaveden pintaa alhaalla ja siksi edistävät suolan siirtymistä syvemmälle.

Vastaajana Olavi Luukkanen, kehitysmaiden metsänhoidon emeritusprofessori,
Viikin tropiikki-instituutti Vitri, Helsingin yliopisto

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2015

Ilmeitä enemmän voi kertoa ääni. Kuva: iStock

Valehtelun paljastavaa tyyppireaktiota ei ole.

Epävarman ja kiinni jäämistä pelkäävän valehtelijan voi tunnistaa ilmeistä, mutta ilmeet voivat monesta syystä myös johtaa harhaan. Kasvojen ilmeikkyys vaihtelee paljon, ja ilmeiden tulkinta muuntelee kulttuurista toiseen ja katsojan mielialan mukaan.

Valehteluun liittyvät fysiologiset reaktiot vaihtelevat, eikä nimenomaan valehtelemiselle tyypillistä reaktiota ole löytynyt. Perustellun epäilyn valheesta herättää usein äänensävyn muutos .

Todella taitavat, rutinoituneet valehtelijat ovat kuitenkin valehdellessaankin aivan rauhallisia ja luontevia. Psykopaattiseen mielenrakenteeseen kuuluu olennaisena osana autonomisen hermoston reagoimattomuus stressiin. Lisäksi on olemassa ihmisiä, jotka uskovat puhumaansa palturiin.

Tutkimuksissa on todettu, että läheinen tunnesuhde, esimerkiksi vanhemmuus, altistaa uskomaan toisen kertomia valheita.

On vaarallista kuvitella, että tunnistaa aina valehtelijat. Siihen ei pysty edes huippuunsa viritetty fysiologisia reaktioita mittaava laitteisto.

Vastaajana Hannu Lauerma,

vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018

Sormityö ja puhekyky saattoivat vahvistaa oikeaa.

Kysyjällä lienee mielessään ensisijaisesti ihminen, mutta samaa epäsymmetriaa esiintyy myös eräillä muilla nisäkkäillä. Jotkin kengurulajit ovat vasenkätisiä eli käyttävät useammin vasenta eturajaa esimerkiksi rapsuttaessaan itseään. Toiset lajit taas ovat oikeakätisiä.

Simpanssit suosivat toista kättä, yleensä oikeaa. Ne ovat luonnostaan kuitenkin paljon korostuneemmin kaksikätisiä kuin me ihmiset.

Miksi sitten ihmisellä hallitsee useimmiten oikea käsi? Se liittyy luultavimmin pystyasentoomme ja puhekyvyn kehittymisen yhteydessä tapahtuneisiin aivomuutoksiin.

Kun ihmisen kantamuodot alkoivat liikkua takaraajoillaan, kädet saattoivat erikoistua tarkkuutta ja sorminäppäryyttä vaativiin tehtäviin. Ne edellyttivät aivojen motoristen alueiden erikoistumista. Se, että toinen käsi toimii toista tehokkaammin, ehkä mahdollistaa suuremman motorisen tarkkuuden kuin se, että kädet olisivat tasavahvat.

Useimmilla ihmisillä puheen tuotto ja ymmärtäminen keskittyvät vasempaan aivopuoliskoon, ja puhealueiden kehittyminen on voinut johtaa vasemman aivopuoliskon motoristen keskusten voimakkaampaan kehitykseen. Koska vasen puolisko ohjaa ensisijaisesti oikean kehon puoliskon toimintoja, tässä voisi olla selitys siihen, miksi juuri oikea käsi on useimmilla vallitseva.

Joillakin puheen tuotto ja ymmärtäminen näyttävät kuitenkin keskittyvän oikeaan aivopuoliskoon. Se ehkä selittää, miksi toiset meistä ovat vasenkätisiä.

Vastaajana Henry Pihlström,

tutkija, Bio- ja ympäristö-tieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2018