Permikauden fossiileja museossa. Kuva:  Emilio J. Rodríguez Posada / Wikimedia Commons
Permikauden fossiileja museossa. Kuva: Emilio J. Rodríguez Posada / Wikimedia Commons

Yhdysvaltalainen geologi esittää, että ilmakehän lisääntynyt hiilidioksidi ja merten happamoituminen aiheuttivat maapallon rajuimman joukkotuhoon 252 miljoonaa vuotta siiiten.

Maapallon historian tunnetuin massasukupuutto lienee dinosaurusten katoaminen liitukauden lopussa 65 miljoonaa vuotta sitten, kun asteroidi iskeytyi Jukatanin niemimaalle ja sekoitti kotiplaneettamme ilmaston.

Tuhoisuudessaan sen ohittaa kuitenkin varhaisempi katastrofi, joka pyyhkäisi mukanaan arviolta jopa 90 prosenttia eläin- ja kasvilajeista – permikauden joukkotuho.

Nyt yhdysvaltalainen geologi Benjamin Burger Utahin yliopistosta esittää The Guardian -sanomalehdessä, että permikauden joukkotuhon aiheutti ilmakehään vapautunut hiili.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Massasukupuutoista pahin tapahtui permikauden lopussa noin 252 miljoonaa vuotta sitten. Kuten liitukauden tapahtumien, tämänkin katastrofin aiheuttajaksi on esitetty avaruudesta iskeytynyttä asteroidia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tästä ei kuitenkaan ole löydetty jälkiä tuon ajan kivikerrostumista: yleensä asteroidien törmäyksistä pöllyää harvinaisia metalleja, jotka laskeutuvat maan pinnalle.

Todennäköisemmältä näyttää, että sukupuuttojen sukupuuton käynnistivät oman planeettamme voimat. Nykyisen Siperian alueella oli tuolloin voimakkaita ja aktiivisia tulivuoria, joiden pitkään jatkuneet laakiobasalttipurkaukset ovat voineet muuttaa ilmastoa.

Tutkijat ovat hakeneet tästä viitteitä tutkimalla maakerrostumia Aasiassa lähellä purkauspaikkoja, mutta Burger keksi hakea vihjeitä silloisen suurmantereen Pangean toiselta laidalta Utahin osavaltiosta.

Burger otti näytteitä kalliosta, joka muodostui permikauden ja sitä seuranneen triaskauden aikana. Näiden kerrostumien saumakohtaan on tallentunut tietoa tuon ajan ilmastosta: ilmassa oli tavallista enemmän elohopeaa ja lyijyä. Näitä alkuaineita ei tavallisesti tuprahda ilmaan tulivuorenpurkauksissa, mutta ne tunnetaan hiilen palamisen sivutuotteina.

Burger esittääkin, etteivät lajikadon syynä olleetkaan itse tulivuorenpurkaukset, vaan niitä seurannut tapahtumaketju, joka myrkytti ilman hiilellä.

Hiilestä esiintyy luonnossa pääasiassa kahta eri isotooppia, joista kevyemmän osuus kasvoi permikauden viimeisissä kerrostumissa. Samaa isotooppia vapautuu myös fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Burgerin selityksen mukaan joukkotuho alkoi, kun tulivuorten maankuoren alle puskema magma sytytti maanalaisia hiilivarastoja. Alkoi ketjureaktio, jossa palamisessa ilmakehään vapautunut hiilidioksidi happamoitti merivettä, mikä tappoi joukoittain merieläimiä.

Mikrobit mässäilivät raadoilla, mikä kulutti merivedestä hapen paikoin loppuun ja tuotti ilmaan rikkikaasua, joka tappoi kasvillisuutta happosateina.

Meristä vapautui valtavasti metaania, joka yhdessä hiilidioksidin kanssa lämmitti ilmastoa.

Päätelmää merten happamoitumisesta tukee vähäinen kalsiumkarbonaatin määrä Burgerin tutkimassa kivikerroksessa. Meren hapenpuutteesta kielii näytteistä löytyvä rikkikiisu.

Myös vähäinen eloperäisen aineksen määrä sopii kuvaan merieläinten rajusta vähenemisestä. Metaanin vapautumisesta kertoo puolestaan bariumin kohonnut määrä näytteissä.

Merten happamoituminen sekä metaanin ja hiilidioksidin vapautuminen ilmakehään ovat akuutteja huolia tälläkin hetkellä. Permikauden lopusta poiketen syynä ei nyt ole tulivuorten vaan ihmisten polttama hiili.

Ihmisen hiilidioksidipäästöt häviävät volyymissaan selvästi permikauden vastaaville, mutta päästöjen kasvu on meidän aikanamme selvästi nopeampaa, kuvaili toinen yhdysvaltalainen geologi Seth Burgess Guardian-lehdelle viime kesänä.

Joidenkin tutkijoiden mukaan maapallolla on nytkin menossa massasukupuutto, joka on verrannollinen viiteen aiemaan joukkosukupuuttoon.

Tällä kertaa lajikirjon kapeneminen on seurausta ihmisen toimista: liian voimakkaasta pyynnistä, elinalueiden pirstaloitumisesta, vieraslajeista, saasteista ja ilmaston lämpenemisestä.

Benjamin Burger esitteli tutkimustuloksiaan verkossa julkaisemassaan artikkelissa, jota hän on kutsunut muut tutkijat vapaasti kommentoimaan.

Tulokset ovat herättäneet kiinnostusta, mutta niiden pitävyyttä ei toistaiseksi ole koeteltu vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä.

SamBody
Seuraa 
Viestejä9792

"Tulokset ovat herättäneet kiinnostusta, mutta niiden pitävyyttä ei toistaiseksi ole koeteltu vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä."

Luonnontieteissä teorian oikeaksi todistaminen ei tapahdu lehtiartikkeleilla, ei vaikka kuinka kovasti olisi vertaisarvioitu. Fysiikasta ei saa mielipideasiaa vaikka kuinka sitä mieltä olisi.

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

  • ylös 12
  • alas 8
SamBody
Seuraa 
Viestejä9792

Yksi esittää asteroidia, toinen hiilidioksidia syyksi sukupuuttoaaltoon. Ratkaisen asian julistamalla että oikea syy oli hiilidioksidijääasteroidi! Noin, kaikki vertaiset arvioinevat tämän tyydyttyväksi ratkaisuksi?

Case closed and science has settled!

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla