Urbaani elämä näkyy Euroopan talitiaisten perimässä.

Kaupungeissa riittää hälyä, valoa ja saasteita, ja ruoansaannissa on omat urbaanit niksinsä. Ei siis ihme, että kaupunkilaistuneet eläimet käyttäytyvät eri tavoin kuin niiden lajikumppanit luonnossa.

Esimerkiksi eurooppalaisten kaupunkien talitiaisten on osoitettu olevan stressaavissa tilanteissa räyhäkämpiä ja etsintätilanteissa tarmokkaampia kuin maaseutuserkkunsa.

Ei kuitenkaan ole tiedetty, onko kyse lintuyksilöiden kyvystä sopeuttaa tapojaan uusiin oloihin, vai onko luonnonvalinta jo ehtinyt valikoida kaupunkeja asuttaneiden tinttien sukulinjoja perinnöllisten erojen mukaan. Niissäkin tapauksissa, joissa jonkin kaupunkilaistuneen eläimen perimän tiedetään muuttuneen, asiaa on yleensä tutkittu vain muutamien geenien osalta tai vain jossakin yksittäisessä kaupungissa. Esimerkiksi isorottien perimän tiedetään sopeutuneen kaupunkilaisuuteen New Yorkissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nyt saatiin laajempaa tietoa. Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimusraportti osoittaa, että kaupunkielämä näkyy talitiaisten perimässä kautta koko Euroopan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Auttanee lintuja sopeutumaan stressiin

Talitiaisten dna:ta kerättiin Ruotsista, Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Portugalista yhteensä yhdeksästä kaupungista ja kunkin läheltä maaseudulta. Kansainvälinen tutkijaryhmä vertasi yli puolta miljoonaa muutoskohtaa lähes 200 talitiaisyksilön perimässä.

Koska kaupunkilintujen eriytyminen on evoluution kannalta vasta alkuvaiheessa, löydetyt erot olivat pieniä. Sen verran selviä ne kuitenkin olivat, etteivät ne analyysien mukaan johdu satunnaisesta geneettisestä ajautumisesta vaan ominaisuuksien valikoitumisesta.

Monet kaupunkilaistumisen merkit näkyivät pienten muutosten yhdistelminä kokonaisissa geenisarjoissa. Vaikutuskohteita näyttivät olevan muun muassa stressireaktiot ja tiedonkäsittely.

Mitään yksittäistä ”urbaanigeeniä” tutkijat eivät odottaneetkaan löytävänsä, sillä kuten ihmisillä myös linnuilla käyttäytymistä säätelee lukuisten geenien yhteisvaikutus.

 

Lue lisää Tiede Luonnosta 5/2021.

Sisältö jatkuu mainoksen alla