Jos ympäristötekijät unohdetaan, ihmisten väliset erot kolesterolitasoissa voidaan selittää 13 geenillä. Niiden kirjo korreloi hyvin yksilölliseen rasva-aineenvaihduntaan. Tieto perustuu saksalaistutkimukseen, joka julkaistiin

Jos ympäristötekijät unohdetaan, ihmisten väliset erot kolesterolitasoissa voidaan selittää 13 geenillä. Niiden kirjo korreloi hyvin yksilölliseen rasva-aineenvaihduntaan. Tieto perustuu saksalaistutkimukseen, joka julkaistiin Human Molecular Genetics-lehden verkkosivulla.

Tutkijat tekivät geenitestin tuhannelle saksalaiselle, jotka kuuluivat 250 eri sukuun. Dna-näyttestä etsittiin ns. snippejä eli yhden emäksen heittoja kussakin 13 geenissä. Analyysin peruisteella kolmannes koehenkilöiden kolesterolitason keskinäisestä vaihtelusta selittyi näillä geeneillä, loput ympäristötekijöillä.

Korkeaa veren kolesterolia, erityisesti hyvän HDL- ja huonon LDL-kolesterolin epäsuhtaa pidetään tärkeänä sepelvaltimotaudin riskitekijänä. Kolesterolin lisäksi tarvitaan muutakin, sillä se on melko huono yksilöllisen riskin ennustaja. Suurin osan sairastumisista sattuu henkilöille, joiden kolesteroli on keskitasoa tai matala.