Iltaisin virkeimmillään olevat ihmiset ovat nikotiiniriippuvaisempia kuin aamunvirkut.

Helsingin yliopiston Hjelt-instituutissa tehty tutkimus osoitti, että
iltatyyppiset henkilöt tupakoivat kolme kertaa todennäköisemmin päivittäin kuin aamutyyppiset. Naisilla riski on keskimäärin isompi kuin miehillä.

Illanvirkut eivät myöskään ole yhtä halukkaita lopettamaan tupakointiaan kuin aamunvirkut.

"Kun tarkasteltiin nikotiiniriippuvuutta tupakoijien
keskuudessa, iltatyyppisten riski nikotiiniriippuvaisuuteen oli lähes
kolminkertainen verrattuna aamutyyppisiin", kertoo tutkija Ulla Broms.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimuksessa hyödynnettiin pitkäaikaista vuonna 1975 aloitettua
suomalaisten kaksosten seuranta-aineistoa. Aineistossa oli 23 000
suomalaista aikuista, joista miehiä oli 48 prosenttia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimukseen osallistuneet arvioivat annetun kyselyn perusteella, olivatko he
päivärytmiltään aamu- vai iltatyyppisiä. Aamutyyppiseksi itsensä arvioi
vajaa kolmasosa ja iltatyypeiksi noin kymmenesosa; valtaosa arvioi
kuuluvansa jonkin verran aamutyyppisten tai jonkin verran iltatyyppisten
ryhmään.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös elämäntyytyväisyys, masennus ja
humalajuominen, joilla ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta
tuloksiin. "Tämä viittaa siihen, että päivärytmisyydellä on itsenäinen
vaikutus tupakointiin", Broms sanoo.

Ihmisen päivärytmisyys on suhteellisen pysyvä ominaisuus, jolla on
geneettistä pohjaa - noin 50 prosenttia rytmisyyden vaihtelusta selittyy
geneettisillä tekijöillä. Vaikka kyseinen ilmiö on suhteellisen pysyvä, on
viitteitä siitä, että iltarytmisyys painottuu nuoruusiässä keskimääräistä
enemmän, ja iän karttuessa aamutyyppisten osuus hieman lisääntyy.

Bromsin mukaan on mahdollista, että päivärytmisyys sinällään muokkaa
tupakointikäyttäytymistä. Toisaalta myös nikotiinin piristävä vaikutus
saattaa muokata päivärytmisyyttä iltatyyppisyyden suuntaan. Iltatyyppiset
kenties myös jaksavat harrastaa enemmän 'iltamenoja' ja viettävät sen
vuoksi enemmän aikaansa tupakointia tukevissa ympäristöissä.

Tämä voi muokata heidän tupakointikäyttäytymistään ja tehdä osaltaan tupakoinnin
lopettamisesta haasteellisempaa. Iltatyypit saattavat myös olla enemmän
taipuvaisia riippuvuuteen ja mielihyvän hakuun kuin muut.

Sisältö jatkuu mainoksen alla