Aasialaistaustaiset maahanmuuttajat tekevät Yhdysvaltojen kouluissa enemmän työtä kuin valtaväestö. Kuva: Funx, Wikimedia Commons
Aasialaistaustaiset maahanmuuttajat tekevät Yhdysvaltojen kouluissa enemmän työtä kuin valtaväestö. Kuva: Funx, Wikimedia Commons

Amerikanaasialaisten etumatka ei johdu älykkyydestä eikä kotioloista.

Yhdysvaltain etnisistä ryhmistä aasialaiset menestyvät koulussa keskimäärin paremmin kuin valkoiset. Menestys johtuu pääosin aasialaisten suuremmasta motivaatiosta ja ahkeruudesta, raportoivat New Yorkin kaupunginyliopiston ja Michiganin yliopiston tutkijat Pnas-lehdessä. Motivaatiota kasvattavat usko ahkeruuden voimaan ja maahanmuuttaja-asema.

Tutkijat Amy Hsin ja Yu Xie keräsivät aineistonsa kahdesta tutkimuksesta, joissa seurattiin läpi koulun yhteensä yli neljäätuhatta valkoista ja lähes tuhatta aasialaistaustaista amerikkalaista.

Koulun alussa aasialaisilla ja valkoisilla ei näkynyt menestyseroa, mutta pian aasialaiset nousivat edelle, ja ero oli suurimmillaan kymmenennellä luokalla.

Erosta valtaosan selittää ahkeruus. Jo kouluun tullessaan aasialaiset saavat kouluahkeruudestaan paremmat arviot kuin valkoiset, ja tämä ero kasvaa ylempiä luokkia kohti.

Älykkyyserot eivät selitä juuri mitään. Testien mukaan aasialaistaustaiset koululaiset eivät keskimäärin eroa valkoisista kognitiivisilta kyvyiltään.

Aasialaistaustaisten alaryhmistä eli eteläaasialaisista, filippiiniläisistä, kaakkoisaasialaisista ja itäaasialaisista vain itäaasialaiset ovat kognitiivisesti keskimäärin hieman valkoisia parempia. Kaikki alaryhmät ovat valkoisia ahkerampia.

Sosioekonominen tausta eli perheen varakkuus ja vakaus ja vanhempien koulutustaso selittää eroista alle kolmanneksen. Esimerkiksi kaakkoisaasialaiset päihittävät koulussa valkoiset vaikka tulevat köyhemmistä ja huonommin koulutetuista perheistä.

Tutkimuksista löytyy myös selitys aasialaistaustaisten ahkeruudelle. He ovat valkoisia taipuvaisempia uskomaan, etteivät älylliset kyvyt ole muuttumattomia synnynnäisiä lahjoja vaan että niitä pystyy parantamaan harjoittelulla.

Tämä ajattelu säilyy Aasiasta tulleilla maahanmuuttajilla toiseen polveen saakka ja saa vanhemmat patistamaan lapsiaan yhä korkeampaan koulutukseen. Sitten ero muihin liudentuu niin, että kolmannen polven amerikanaasialaiset eivät ole keskimäärin sen pidemmälle koulutettuja kuin valkoiset.

Ei niin hyvää ettei jotain pahaakin. Aasialaistaustaisia koululaisia heidän huippuahkeruutensa stressaa. Tutkimusten mukaan heillä on negatiivisempi omakuva, vähemmän kaveriaikaa ja riitaisemmat suhteet vanhempiinsa kuin valkoisilla koululaisilla.