Aerobinen harjoittelu kohentaa koulumenestystä. Kuva: Kuvapörssi.
Aerobinen harjoittelu kohentaa koulumenestystä. Kuva: Kuvapörssi.

Ruotsalaistutkimuksen mukaan verenkierrolla on kytkös älykkyyteen ja kognitiiviseen pärjäämiseen.

Hyväkuntoinen pärjää paremmin opinnoissaan, osoitti nuoria ruotsalaismiehiä kartoittanut tutkimus.

Fyysisen harjoittelun yhteys kognitiivisiin kykyihin on havaittu aiemminkin, mutta tähän asti tutkimukset ovat keskittyneet lähes yksinomaan lapsiin sekä iäkkäisiin aikuisiin.

Georg Kuhn Göteborgin yliopistosta kollegoineen sen sijaan keräsi tiedot kaikista 1950-1976 syntyneistä ruotsalaismiehistä, jotka ilmoittautuivat 18-vuotiaina armeijan palvelukseen. Otos kattoi yli 1,2 miljoonaa nuorukaista. Heihin lukeutui myös 3147 kaksosparia, joista lähes puolet oli identtisiä.

Analyysi paljasti, että hyvä aerobinen kunto yhdistyi kognitiiviseen suorityskykyyn monella eri mittarilla. Samanlaista kytköstä ei kuitenkaan ilmennyt lihaskunnon kanssa.

Hengitys- ja verenkiertoelimistön hyvä kunto 18-vuotiaana ennusti myös korkeata sosioekonomista asemaa sekä akateemisia tuloksia myöhemmin elämässä.

Kun tutkijat analysoivat kaksosdataa, kävi ilmi, että yhteyttä selittivät ympäristötekijät, eivät geenit.
Tutkimuksen julkaisi Pnas.