Hippokampus
Hippokampus

Geenit vaikuttavat hippokampuksen poikkeamiin, mutta eivät juurikaan mantelitumakkeeseen.

Ahdistumaan taipuvaiset temperamenttipiirteet ovat masennuksen ja ahdistushäiriöiden riskitekijä. Nature Neurosciencessä julkaistu uusi tutkimus avaa aiempaa tarkemman näkemyksen genetiikan roolista näiden häiriöiden kehityksessä.

Psykiatri Ned Kalin kollegoineen testasi ahdistustemperamenttia yli 200 reesusmakakilla sijoittamalla niitä erilaisiin enemmän tai vähemmän stressaaviin tilanteisiin.

Apinat kuuluivat yli 1500 yksilön kantaan, joiden ahdistustemperamenttiin vaikuttavat perintötekijät oli tarkkaan jäljitetävissä. Tutkijat huomasivat, että hippokampuksen etuosan aineenvaihdunta stressaavissa tilanteissa vaihteli perinnöllisesti, kun taas amygdalan takaosassa periytyvyydellä ei ollut merkitystä. Nämä kaksi aluetta ovat aiempien tutkimusten valossa tärkeitä tunteiden ja psykopatologian kannalta.

Tutkijat päättelivät, että geeneillä ja ympäristöllä on erilaiset vaikutukset näihin kahteen keskenään hyvin linkittyneeseen alueeseen ahdistuneen temperamentin kehityksessä.