Mantelitumakkeet sijaitsevat ohimolohkojen sisäsyrjässä.
Mantelitumakkeet sijaitsevat ohimolohkojen sisäsyrjässä.

Depressiota sairastavan äidin lapsen mantelitumake on suurempi kuin muilla. 

Lapsen aivot ovat herkkiä hoivan laadulle, uskovat Montrealin yliopiston tutkijat Pnasissa julkaistun tutkimuksensa perusteella.

Sonia Lupien ryhmineen kuvansi toiminnallisella magneettikuvauksella kymmenvuotiaita lapsia, joiden äidit olivat kärsineet masennusoireista koko näiden elämän ajan. Ilmeni, että lasten "tunnetietokone", mantelitumake, oli suurentunut.

Samansuuntaisia havaintoja on tehty orpokodeissa kasvaneiden lasten aivoista, mikä vihjaa, että lapsen yksilöllinen huomioiminen voi selittää tulosta.  

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että masentuneet äidit ovat vähemmän herkkiä lastensa tarpeille", huomauttaa tutkijaryhmään lukeutuva Sophie Parent yliopistonsa  tiedotteessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mantelitumake määrittää kohtaamiemme asioiden ja tapahtumien tunnemerkityksiä ja säätelee tapaa, jolla niihin reagoimme. Mantelitumake kehittyy nopeimmin heti syntymän jälkeen.

 “Suurempi mantelitumake saattaa lisätä henkiinjäämismahdollisuuksia", Lupien arvioi. Sen antama suojamekanismi toiminee stressihormonien kautta. Tutkijat huomasivat, että masentuneiden äitien lasten glukokortikoidipitoisuudet kohosivat merkittävästi, kun nämä joutuivat uusiin tilanteisin. Niin ikään aikuisilla, joilla on ollut samanlainen kasvuympäristö kuin nyt tutkituilla lapsilla, on stressitesteissä havaittu muita suurempi glukokortikoidivaste.

Vaikka tutkijat eivät tämän tutkimuksen nojalla tiedä, aiheutuuko mantelitumakkeen suurentuminen pitkään jatkuneesta heikentyneestä huolenpidosta, he huomauttavat, että esimerkiksi vaikeista oloista huolehtivaan perheeseen varhain adoptoitujen lasten mantelitumake ei ole sen isompi kuin muidenkaan.

 "Tämä viittaa voimakkaasti siihen, että aivot reagoivat herkästi ympäristöönsä juuri varhaiskehityksen aikana, mikä taas vahvistaa, että on olennaista puuttua laiminlyötyjen lasten tilanteeseen mahdollisimman varhain."

Sisältö jatkuu mainoksen alla