Äitien ruokavaliota ja vauvojen dna:ta tutkittiin Gambian maaseudulla. Kuva: Felicia Webb
Äitien ruokavaliota ja vauvojen dna:ta tutkittiin Gambian maaseudulla. Kuva: Felicia Webb

Aiemmin vaikutus on päätelty epäsuorasti, nyt se nähtiin suoraan.

Naisen ruokavalio ennen raskaaksituloa säätää sikiön geenien toimintaa tavalla, jonka vaikutus voi olla elinikäinen. Näin raportoivat tutkijat Britanniasta, Gambiasta ja Yhdysvalloista Nature Communications -lehdessä. Aiemmin sama on osoitettu hiirissä. Ihmisten ravinto- ja terveyshistorian perusteella ilmiön on päätelty toimivan ihmisissäkin, mutta siitä ei tätä ennen ollut suoraa näyttöä.

Kyse on epigeneettisestä vaikutuksesta. Geenit itse eivät muutu, mutta niiden säätely muuttuu. Tyypillisessä tapauksessa dna:han kiinnittyy uusia kemiallisia palikoita, metyyliryhmiä, jotka runsaslukuisina estävät geenin toiminnan. Toisin kuin geenien mutaatiot epigeneettinen muutos voi purkautua: metyyliryhmät voivat irrota. Muuntunut säätelytila voi kuitenkin säilyä yksilön koko eliniän ja periytyä seuraavalle sukupolvellekin.

Tutkija Paula Dominguez-Salas työtovereineen valitsi koehenkilönsä runsaan 2 000 naisen joukosta Gambian maaseudulta. Ruokavalioerojen määrittämiseksi heidän verestään mitattiin eri ravinteiden pitoisuuksia. Sadeajan ja kuivan kauden tiedettiin vaikuttavan ruokavalioon, ja siksi jatkotutkimukseen valittiin 84 naista, jotka tulivat raskaaksi sadekauden keskellä, ja 83, jotka tulivat raskaaksi kuivan kauden keskellä.

Kun syntyneiden vauvojen dna:ta tutkittiin, epigeneettinen vaikutus näkyi selvästi. Sadekaudella alkunsa saaneiden vauvojen kuudessa tutkitussa geenissä oli enemmän metyyliryhmiä kuin muiden.

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida päätellä, miten geenisäätelyn muutos tutkittuihin vauvoihin vaikuttaa. Tutkimus vain osoitti, että vaikutus on olemassa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena tutkijoilla on selvittää, millaista ruokaa raskaaksi haluavien naisten kannattaisi syödä, jotta heidän lastensa geenit toimisivat mahdollisimman terveellisesti.