Kaikkea sentään lapset eivät opi nopeammin. Kuva: Reijo Hietanen
Kaikkea sentään lapset eivät opi nopeammin. Kuva: Reijo Hietanen

Esimerkiksi matemaattisessa päättelyssä vanhemmat harjaantuvat nuoria tehokkaammin.

Ai, muka vanha koira ei opi uusia temppuja? Myytti sai kyytiä brittitutkimuksessa, jossa testattiin eri-ikäisten ihmisten oppimiskykyä.

Tutkimuksessa testattiin yli sadan aikuisen ja runsaan 550 koululaisen selviytymistä matemaattisia taitoja mittaavissa tehtävissä. Koululaiset olivat iältään 11–18-vuotiaita.

Mukana oli päättelytehtäviä, joissa piti valita, mikä annetuista kuvioista sopisi värinsä, muotonsa, kokonsa ja asentonsa puolesta näytetyn kuviosarjan jatkoksi. Numeerisia taitoja mittaavissa tehtävissä koehenkilöille vilautettiin kahta eriväristä pistejoukkoa, joista heidän piti nopeasti arvioida, kummassa pisteitä on enemmän.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Testatakseen koehenkilöiden oppimiskykyä tutkijat tekivät kullekin koehenkilölle molemmista tehtävätyypeistä lähtötestin, jolla selvitettiin osaamisen taso kokeen alkaessa. Lähtötestin jälkeen koehenkilöt saivat harjoitella tehtävästä suoriutumista kolmen viikon ajan nettivalmennuksen avulla. Valmennuksen päätteeksi he osallistuivat testiin uudestaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Testi uusittiin vielä puoli vuotta valmennuksen jälkeen, jotta oppimistuloksen pysyvyys voitiin tarkistaa.

Harjoittelu paransi tuloksia selvimmin aikuisilla ja vanhimmilla nuorilla.

”Matemaattisiin suorituksiin liittyvät kognitiiviset taidot harjaantuvat havaintojemme mukaan enemmän myöhäisessä kuin varhaisessa nuoruusiässä”, selittää tutkimusta tehnyt tohtori Lisa Knoll tutkimustiedotteessa.

”Nämä havainnot osoittavat, miten tärkeä tämä kehityskausi on opiskelulle ja haastavat oletuksen, jonka mukaan oppimisen pitäisi aina tapahtua mahdollisimman varhaisella iällä. Matematiikkaan liittyviä, perustavanlaatuisia kognitiivisia taitoja voi harjaannuttaa huomattavasti myöhäisnuoruudessa”, hän jatkaa.

Tietyn tehtävätyypin harjoittelu ei parantanut suoriutumista muun tyyppisissä tehtävissä. Tästä tutkijat päättelivät, ettei harjoittelu kehittänyt kognitiivisia kykyjä tai älykkyyttä yleisemmin, vaan vain taitoa ratkoa tietynlaisia tehtäviä.

Lontoon University Collegen tekemän tutkimuksen julkaisi Psychological Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla