Aivohalvaus iskee usein täysin yllättäen, ja silloin tarvitaan hätäkuljetusta. Kuva: Wikimedia Commons
Aivohalvaus iskee usein täysin yllättäen, ja silloin tarvitaan hätäkuljetusta. Kuva: Wikimedia Commons

Pienituloisella riski on kolmanneksen suurempi.

Pienituloiset saavat aivohalvauksen varakkaita useammin, ja tuoreen tutkimuksen mukaan he myös kuolevat sairastumisensa jälkeen todennäköisemmin kuin rikkaat.

Tanskalaistutkimus perustui rekisteritietoihin kaikista vuosina 2003–2012 aivohalvauksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista yli 40-vuotiaista tanskalaisista. Koulutus- ja tulotiedot saatiin 57 000 potilaalta.

Kun potilaiden kuolleisuus selvitettiin keskimäärin kolmen vuoden ajalta, pienituloisten riski menehtyä aivohalvaukseen oli noin kolmanneksen suurempi kuin rikkaiden potilaiden. Samanlainen, mutta heikompi yhteys havaittiin tarkastellessa potilaiden koulutustasoa.

Kuoleman riskin erot tulivat esiin pidemmän ajan kuluessa. Varakkuus ja koulutus eivät näet suojanneet kuolemilta, jotka sattuivat kuukauden sisällä aivohalvauksesta.

Suomessa köyhimpään viidennekseen kuuluvat miehet kuolevat noin 12 vuotta nuorempina ja naiset 7 vuotta nuorempina kuin varakkaimmat. Erot johtuvat elintavoista mutta myös laajemmin elinoloista, koulutuksesta, työoloista ja monista muista hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista seikoista. Suomessa varakkaat esimerkiksi käyttävät terveydenhuollon palveluita pienituloisia enemmän, vaikka ovat yleensä heitä terveempiä.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Stroke-lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim