Inhon ilme Charles Darwinin kirjasta Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä (1872). Kuva: Wellcome Trust
Inhon ilme Charles Darwinin kirjasta Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä (1872). Kuva: Wellcome Trust

Jo yksi kuvottava kuva erottelee eri laidan ihmiset toisistaan.

Inhottavan kuvan aivoissa herättämät reaktiot erottavat toisistaan poliittiset konservatiivit ja liberaalit. Näin on, vaikka heidän tietoisesti antamansa arviot inhottavuudesta olisivat samanlaiset.

Tutkijat Yhdysvalloista ja Britanniasta kertovat Current Biology -lehdessä, että he asettivat koehenkilönsä magneettikuvauslaitteeseen ja näyttivät heille inhottavia, uhkaavia, miellyttäviä ja neutraaleja asioita esittäviä kuvia. Osallistujat olivat myös vastanneet kyselyyn, joka kartoitti heidän poliittisia mieltymyksiään sekä käsityksiään muun muassa maahanmuutosta ja – Yhdysvalloissa kun oltiin – asesäätelystä.

Aivokuvissa paljastuneet reaktiot kuvotusta herättäviin, eritoten ruhjoutuneita eläimiä esittäviin, kuviin erosivat toisistaan eri poliittista kantaa edustavilla. Muunlaisilla kuvilla ei eroja syntynyt. Aiemmin tutkijat ovat todenneet, että konservatiivit ovat herkempiä negatiivisille ärsykkeille kuin liberaalit. Nyt uhkaavat kuvat eivät herättäneet erilaisia reaktioita, mikä saattaa myös johtua siitä, että uhkan tuntua on vaikeampi välittää kuvalla kuin inhoa.

Erot aivojen reaktioissa sijoittuivat useille eri alueille, jotka säätelevät inhon tunnistamisen lisäksi muun muassa ihmisten tunne-elämää, kivun kokemusta ja havaintoja omasta kehosta.

Tutkijat pyysivät koehenkilöitä luonnehtimaan kuvien voimakkuutta ja niiden itseensä tekemää vaikutusta. Konservatiivit osoittivat kyselyissä vain aavistuksen suurempaa inhoherkkyyttä, mutta muuten tietoiset arvioinnit olivat samansuuntaisia politiikasta riippumatta.

Tutkimus tuo jälleen uutta näyttöä sen puolesta, että ihmiset eivät omaksu poliittisia kantojaan vain järkeilemällä vaan niissä puhuvat myös fysiologiset reaktiotavat. Tutkijat uskovat, että poliittisia vastakkainasetteluita voi viilentää sen tajuaminen, miten syvällä ihmisen biologiassa vastapuolen – ja omatkin – kannanotot ovat.