Punaisina näkyviä mantelitumakkeita pidetään aivojen tunnekeskuksena. Kuva: Life Science Databases, Wikimedia Commons
Punaisina näkyviä mantelitumakkeita pidetään aivojen tunnekeskuksena. Kuva: Life Science Databases, Wikimedia Commons

Löydön takia monia tutkimustuloksia voidaan joutua arvioimaan uudelleen.

Mantelitumakkeen aktiivisuuden tutkimus on ollut aivotutkimuksen suosituimpia kohteita. Tuore itävaltalaistutkimus kuitenkin heittää epäilyn varjon tähänastisten tutkimustulosten ylle.

Wienin yliopiston tutkijat osoittavat, että mantelitumakkeen läheltä kulkeva suuri verisuoni voi sekoittaa magneettikuvauslaitteen antamia tuloksia siten, että verisuonen happipitoisuudessa tapahtuvat muutokset näyttävätkin tapahtuvan mantelitumakkeessa.

Tämä on mahdollista, sillä magneettikuvaus perustuu aivojen happipitoisuuden muutosten havainnointiin.

Koska kyseinen verisuoni hapettaa monia aivojen tunteita käsitteleviä osia, tunnetesteissä havaitut muutokset näiden osien happipitoisuudessa voivat heijastua verisuoneen. Kun nämä muutokset verisuonessa tulevat esiin mantelitumakkeen kohdalla, ne voidaan virheellisesti tulkita tulevan mantelitumakkeesta.

Mantelitumaketta pidetään lukuisten tutkimusten perusteella aivojen tunnekeskuksena, joka käsittelee erityisesti negatiivisia tunteita ja pelkoa.

Tätä tutkitaan näytämällä koehenkilöille esimerkiksi tunteita herättäviä kuvia samalla, kun heidän aivojaan kuvataan magneettikuvauslaitteella.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat näyttivät koehenkilöille kuvia pelokkaista ja neutraaleista kasvoista ja havaitsivat, että signaalin lähde eivät olleet mantelitumakkeessa vaan verisuonen happipitoisuudessa tapahtuneet muutokset.

Tutkijat ovat toki aina tienneet verisuonen olemassaolosta, mutta tähän asti sitä ei ole pidetty ongelmana. Jos muut saavat samanlaisia tuloksia, mantelitumakkeen aktiivisuuteen perustuvia tutkimuksia täytyy arvioida uudestaan.

Tutkimuksesta kertoo Scientific Reports.

kariluoto
Seuraa 
Viestejä165
Liittynyt22.1.2014

Aivotutkimuksista paljastui yllättävä virhelähde

Tuossa tutkimuksessa on sivuutettu muita tutkimuksia, jotka osoittavat, että amygdalan verenkierron vilkastumisen lisäksi sen glutamaattipitoisuus nousee voimakkaasti HPA-akselin aktivoituessa. Minä ainakin luotan toistaiseksi vielä laboratorioissa mitattuihin tuloksiin näiden kuvantamistekniikoiden tulkintojen sijasta.
Lue kommentti

In alimentum sanitas.