Ajattelutreeneissä pyritään aktivoimaan otsalohkon hermoyhteyksiä monipuolisesti. Aivokuoren kytkentäkartassa isoin punaisin pallukoin on merkitty aivojen runsaimmin linkittyneet alueet, joista useimmat sijaitsevat juuri otsalohkossa. Kuva: Liza Gross, PloS Biology, Wikimedia Commons
Ajattelutreeneissä pyritään aktivoimaan otsalohkon hermoyhteyksiä monipuolisesti. Aivokuoren kytkentäkartassa isoin punaisin pallukoin on merkitty aivojen runsaimmin linkittyneet alueet, joista useimmat sijaitsevat juuri otsalohkossa. Kuva: Liza Gross, PloS Biology, Wikimedia Commons

Tutkijat vertailivat erilaisia aivotreenejä.

Tiedon käsittelystrategioiden harjoitteleminen tehostaa ajattelua enemmän kuin muistin treenaaminen. Tämä pätee niin nuoriin kuin iäkkäisiin, kertovat yhdysvaltalaiset tutkijat Frontiers in Systems Neuroscience -lehdessä.

Sandra Chapman Texasin yliopistosta Dallasista kollegoineen vertaili, millaisia muutoksia eri tutkimusten mukaan koehenkilöiden aivoissa ja kognitiossa syntyy, kun he harjoittavat ajatteluaan joko strategiaharjoittelulla tai muistiharjoittelulla.

Muutoksia on kartoitettu aivojen magneettikuvauksilla sekä testaamalla koehenkilöiden kykyjä asioiden yhteenvedossa, järkeilyssä, luovuudessa, faktojen muistamisessa, suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.

On käynyt ilmi, että uuden tiedon oppiminen ja muistiinpainaminen ovat ajattelun tehokkuudelle vähemmän tärkeitä kuin informaation syvällinen prosessointi ja informaation käyttö uusin tavoin. Jälkimmäiset valjastavat aivojen hermoverkon laajimmin ja tehostavat ajattelua selvimmin.

Tiedon käsittelystrategioiden harjoittelussa opetellaan aluksi keskittymään olennaisimpaan tietoon ja sivuuttamaan epäolennainen. Sitten informaatiosta opetellaan rakentamaan tulkintoja, teemoja ja yleistyksiä. Näin aivot tottuvat tunnistamaan mutkikkaidenkin tietokokonaisuuksien ja ongelmien ydinasiat ja käsittelemään niitä.

Tutkijoiden mukaan tällaiset harjoitukset sopisivat eri-ikäisten terveiden ihmisten ajattelun tehostamiseen ja aivosairauksien vaikutusten hidastamiseen.