Niin kielellinen kuin ei-kielellinen älykkyys voi muuttua merkittävästi nuoruusvuosina, ja muutokset näkyvät vastaavissa aivorakenteissa.

Älykkyysosamäärä (ÄO) on standardoidusta testistä saatu pistemäärä, joka kuvaa yksilön älyllisiä kykyjä ja kykyä oppia. Sen on uskottu pysyvän kutakuinkin vakaana läpi elämän, ja sitä voidaan käyttää muun muassa ennakoimaan koulusaavutuksia ja työllistymisnäkymiä.

Nyt brittitutkijat osoittivat ensi kertaa, että ÄO voi muuttua teini-iässä merkittävästikin - ja se näkyy aivoissa.

Cathy Price Lontoon University Collegesta kollegoineen tarkasteli seurantatutkimuksessa 33 nuoren ÄO:n yhteyttä aivorakenteisiin. Koehenkilöiden ÄO testattiin ja aivot kuvannettiin ensin 12-16-vuotiaina ja uudestaan neljä vuotta myöhemmin. Ilmeni, että osa koehenkilöistä paransi ikätovereihin suhteutettua ÄO-pistemääräänsä jopa 20 pistettä, kun taas osan tulos heikentyi saman verran. 

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat kartoittivat sekä koehenkilöidensä kielellistä älykkyyttä, joka luotaa kielitajun lisäksi muun muassa yleistietoa ja muistia, että ei-kielellistä älykkyyttä kuten palapelien ratkomista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ilmeni, että kielellisen älykkyyden koheneminen kietoutui harmaan aineen vahvistumiseen motorisella puheaivokuorella, kun taas ei-kielelliset ÄO-muutokset kytkeytyivät muutoksiin käden liikeaivokuorella.

Kielellinen ÄO ei kuitenkaan vahvistunut välttämättä yhdessä ei-kielellisen ÄO:n kanssa.

Pricen mukaan syyt ÄO:n muutoksiin ei ole vielä selvillä, vaan asiaa pitää tutkia erikseen. Pricen mukaan on mahdollista, että ne löytyvät eroista yksilön kasvun ja kypsymisen tahdissa, mutta yhtä hyvin selitys voi piillä koulutuksessa.

"Älykkyys kehittyy vielä murrosiässä, joten lasten tulevaa koulumenestystä ei pidä yrittää ennakoida kovin varhain", Price huomauttaa.

"Äly on verrattavissa kuntoon. Jos urheilullinen 14-vuotias lopettaa harjoittelun, hän on 18-vuoden ikäisenä huonompikuntoinen. Tai päinvastoin."

Tutkijat haluavat myös selvittää, onko nyt havaittu aivojen muovautuvuus teini-iässä samanvahvuista koko elämän. Price kollegoineen on aiemmin osoittanut aivokuvannuksin, että aivojen muovautuvuus ei katoa aikuisenakaan.

"Jos kerran aivot kykenevät muuttumaan koko elämän, niin voiko älykkyysosamääräkin muuttua? Arvaukseni on, että kyllä", Price sanoo. 

Tutkimuksen julkaisi Nature.

Sisältö jatkuu mainoksen alla